Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

ONE – Fundacja dla Aktywnych Kobiet

Redaktor admin on 29 Czerwiec, 2017 dostępny w Po godzinach. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

ONE – Fundacja dla Aktywnych Kobiet założona została przez grupę osób spełnionych zarówno na polu rodzinnym jak i zawodowym, osób gotowych podejmować wyzwania oraz posiadających doświadczenie w realizacji zamierzonych celów – na miarę XXI wieku. Celem fundacji jest realizacja szerokiego spektrum działań służących wspieraniu rozwoju zawodowego oraz osobistego kobiet i ich bliskich, zarówno dorosłych jak i dzieci.

Cele fundacja realizuje m.in. poprzez:

 • działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • organizację wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 • promowanie aktywności i twórczości,
 • prowadzenia szkoleń, kursów zawodowych, kursów nadających uprawnienia, konsultacji, spotkań indywidualnych i grupowych w zakresie wsparcia psychologicznego, biznesowego, technologii informacyjnych, promowania zdrowego stylu życia, rozwoju osobistego i zawodowego,
 • organizowania spotkań, imprez integracyjnych, biznesowych i sportowych (w tym zawodów) oraz konferencji,
 • organizowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych,
 • współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
 • integrację i aktywizację grup społecznych wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych i trudnych,
 • pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, równości i upowszechniania praw człowieka,
 • działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji – http://fundacjaone.org/.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)