Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Przyroda ginie w ciszy…

Redaktor admin on 12 Grudzień, 2018 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Im więcej jest palm uprawianych na olej palmowy, tym mniej jest orangutanów… Biedni ludzie chcą mieć bowiem pracę i źródło dochodu po to, aby utrzymać swoje rodziny i kształcić własne dzieci. Tak jest w Indonezji, ale podobnie jest w wielu innych miejscach na świcie. Poprzez to, i owszem lepiej się żyje ludziom, lecz kosztem niszczenia pierwotnych lasów oraz wymierania rzadkich roślin i zwierząt. Dzieje się tak na wszystkich kontynentach. Proces ten musimy koniecznie zatrzymać! Odpowiedzialnością naszej cywilizacji jest doprowadzenie do tak zrównoważonego rozwoju, by służył ludziom, a jednocześnie nie szkodził przyrodzie – uważa Adam Szejnfeld, europoseł z Wielkopolski, który zwrócił się w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Niestety, dotychczasowe instrumenty działania wielu państw, w tym Unii Europejskiej, a także bardzo wielu organizacji pozarządowych na świcie, nie przynoszą oczekiwanych skutków. Nie tylko naturalne dążenie do życia w dobrobycie ludzi w biednych krajach, czy wzrost poziomu konsumpcji, ale także nieuczciwa chęć osiągania szybkich zysków, niskie standardy administracyjnego zarzadzania państwami rozwijającymi się, korupcja, czy przestępczość międzynarodowa, nadal prowadzą do niszczenia przyrody, a więc fauny i flory. Symbolem ostatnich czasów stały się ginące orangutany – napisał w swoim wystąpieniu poseł Szejnfeld, postulując podjęcie przez Unię Europejską, także we współpracy z innymi państwami oraz z międzynarodowymi organizacjami, nowych, innowacyjnych instrumentów walki z niszczeniem środowiska naturalnego na ziemi.

Joanna Jeżyk

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

#Orangutany #LasyTropikalne #OlejPalmowy #UniaEuropejska #DEVE #INTA #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #Środowisko #ŚrodowiskoNaturalne #Cywilizacja #OchronaPrzyrody #Przyroda #FloraIFauna

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)