Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

20 lat EURO w Zjednoczonej Europie

Redaktor admin on 15 Styczeń, 2019 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

W Parlamencie Europejskim w Strasburgu w dniu 15 stycznia odbyły się obchody 20-tej rocznicy wprowadzenia euro jako wspólnej waluty europejskiej. Z okazji jubileuszu przypomniano historię utworzenia strefy wspólnej waluty oraz jej osiągnięcia.

Wprowadzenie euro było zwieńczeniem długich starań. Problemy walutowe z lat 70. i 80. ubiegłego wieku państw europejskich ukazały potrzebę przeniesienia polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy.

Pierwszego stycznia 1999 roku, 11 państw Unii Europejskiej wprowadziło wspólną walutę i politykę monetarną pod przewodnictwem Europejskiego Banku Centralnego. Było to wymianą walutową na największą skalę w dotychczasowej historii. Po 3 latach euro pojawiło się w postaci banknotów i monet w 12 państwach. Obecnie euro jest używane w 19 krajach Unii przez ponad 340 milionów Europejczyków. Teraz do europejskiego jądra pragną dołączyć także Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Euro należy obecnie do głównych walut świata.

Obywatele Unii Europejskiej docenili te sukcesy. 74 % pytanych uznaje euro za dobre dla Europy, a 36% uznaje euro za jeden z głównych symboli Unii Europejskiej. Wspólna waluta przyniosła obywatelom odczuwalne korzyści i udogodnienia. Dzięki euro łatwiej jest podróżować, transakcje są łatwiejsze do przeprowadzenia a ich koszty niższe.

Uroczystości dwudziestolecia euro w Parlamencie Europejskim odbyły się w duchu entuzjazmu wobec wspólnej waluty. W ramach kontynuacji projektu wspólnej polityki pieniężnej Unia Europejska stawia sobie za cel pogłębianie unii gospodarczej i walutowej oraz wzmocnienie międzynarodowej roli euro.

***

Obecnie banknoty i monety euro są prawnym środkiem płatniczym w 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w departamentach i terytoriach zamorskich oraz na wyspach należących do krajów strefy euro lub z nimi stowarzyszonych. Tych 19 państw tworzy strefę euro. Na podstawie oficjalnej umowy z UE euro jest też walutą Andory, Monako, San Marino i Watykanu, a bez umowy – Czarnogóry i Kosowa. Należy dodać, iż np. Szwecja i Dania do strefy euro nie należą, ale ich waluty są bezpośrednio powiązane ze wspólną walutą mechanizmem ERM II. Obecnie euro używa do płatności gotówkowych 340 milionów ludzi.

Docelowo wszystkie kraje unijne, w tym Polska, mają przystąpić do unii walutowej i wprowadzić euro, gdy tylko spełnią tzw. kryteria konwergencji (z obowiązku tego są zwolnione jedynie Dania i Wielka Brytania).

Źródło: informacja własna oraz portal Europejskiego Banku Centralnego:

https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.pl.html

Więcej informacji na temat monet euro, w szczególności strony wspólnej (europejskiej) i stron narodowych krajów dokonujących emisji można znaleźć na stronie:

https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/html/index.pl.html

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)