Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

XIII Dzień Ochrony Danych Osobowych

Redaktor admin on 29 Styczeń, 2019 dostępny w Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Każdego roku 28 stycznia obchodzony jest Dzień Ochrony Danych Osobowych. Został on ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

Rok 2018 był czasem kluczowych zmian w przepisach, w związku z wdrożeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie ujednoliciło zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Wprowadziło to zasadnicze postanowienia na tym polu również w Polsce – skuteczne mechanizmy ochrony naszej prywatności w świecie nowych technologii, wzmocnienie praw obywateli, a szczególnie ochrony praw dzieci.

W ramach obchodów XIII Dnia Ochrony Danych Osobowych zostanie wręczona Nagroda im. Michała Serzyckiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony danych osobowych. Nagroda ta Przyznawana jest osobom i organizacjom docenionym za promowanie, zarówno w kraju, jak i za granicą, wartości ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

***

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma pełne zastosowanie od 25 maja 2018r.

Z punktu widzenia konsumentów najważniejsze korzyści związane z wdrożeniem rozporządzenia to:

  • Prawo do bycia zapomnianym – w sytuacji w której osoba, nie chce by jej dane były przetwarzane, a brak jest podstawy legitymującej takie przetwarzanie.

  • Łatwiejszy dostęp do danych – osoby, których dane dotyczą będą miały dostęp do szerszego zakresu informacji o przetwarzaniu ich danych, a informacje te dostępne powinny być w jasnej i zrozumiałej formie.

  • Obowiązek informowania o naruszeniu danych – administratorzy mają obowiązek powiadomienia organu nadzorczego i w stosownych przypadkach osoby, której dane dotyczą o naruszeniu danych.

  • Konieczność wdrożenia mechanizmów ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych ma zostać uwzględniona już na etapie tworzenia usługi internetowej, a domyślne ustawienia ochrony danych osobowych zapewniające minimalizację przetwarzanych danych powinny zostać normą np. na portalach społecznościowych.

  • Silniejsza ochrona praw dzieci – zgodnie z rozporządzeniem dane osobowe dzieci zasługują na szczególną ochronę, z racji na fakt, iż mogą być w mniejszym stopniu świadome zagrożeń, konsekwencji, gwarancji i swoich praw w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

  • Lepsza egzekucja przestrzegania przepisów – polski organ ochrony danych będzie wyposażony w możliwość nakładania administracyjnych kar pieniężnych w wysokości do 20 milionów euro lub do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu.

Źródło: informacja własna oraz strona internetowa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://www.uodo.gov.pl/

#Dane #OchronaDanych #PrzetwarzanieDanych #Prywatność #OchronaPrywatności #MojePrawa #Konsumenci #OchronaKonsumentów #RODO #RODOwPraktyce #Internet #Cyfryzacja #GospodarkaCyfrowa #Obywatele #GIODO #KomisjaEuropejska #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)