Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Bunt kobiet silniejszy niż izolacja.

Redaktor admin on 14 Kwiecień, 2020 dostępny w Prasa. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Podsklepowy, malarski, balkonowy… pomysłów na protesty jest wiele, cel jeden: powstrzymać przyjęcie antyaborcyjnego projektu Kai Godek, który 15 kwietnia będzie rozpatrywany w Sejmie. Prezydent Duda już zapowiedział, że chętnie go podpisze. Zapomniał tylko o tysiącach kobiet, które nie składają parasolek, nawet w dobie pandemii – pisze Marta K. Nowak

Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 zakłada poniższe zmiany:

1) Uchyla się art. 4a ust. 1 pkt 2.

2) Art. 4a ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przerwania ciąży dokonuje lekarz w szpitalu”.

3) Art. 4a ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza inny lekarz niż dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety”.

To właśnie na poświąteczny wtorek, kobiety szykują kolejny, nowy „czarny protest”.

Będzie to protest inny niż wszystkie bo nie zgromadzą tłumu kobiet na placach czy skwerach. Kobiece organizacje szykują inne formy działania.

Organizacje kobiece jednoczą siły w internecie, by we wtorek zamanifestować swój sprzeciw.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://oko.press/bunt-kobiet-silniejszy-niz-izolacja-rusza-ogolnopolski-protest-przeciwko-zakazowi-aborcji/

Anna Karmowska,

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697; NIP 766-101-33-22

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)