Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Krystyna Łybacka „Księżna Wielkopolski”

Redaktor admin on 21 Kwiecień, 2020 dostępny w Sylwetki. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Wielka dama polskiej polityki. Była minister edukacji, wieloletnia posłanka na Sejm oraz deputowana do Parlamentu Europejskiego. Wielkopolanka. Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 roku w wielkopolskim Jutrosinie. Z wykształcenia była doktorem nauk matematycznych, a swoje życie prywatne i zawodowe na wiele lat związała z Poznaniem, gdzie pracowała jako wykładowczyni na Politechnice.

W latach 1991-2014 nieprzerwanie sprawowała mandat posłanki na Sejm z ramienia SLD. Lata 2001-04 to szefostwo resortu edukacji w rządzie Leszka Millera, a w latach 2014-19 deputowaną do Parlamentu Europejskiego. Członkini Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i jego wiceprzewodnicząca. Była zaangażowana w pracach  Komisji Sejmowych: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, przewodnicząca Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Ratyfikacji Konkordatu, przewodnicząca Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodnicząca bilateralnej grupy polsko-francuskiej.

W roku 2001 otrzymała nominację na urząd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Rządzie Leszka Millera. Resortem Edukacji i Sportu kierowała do 2 maja 2004 roku. Wśród wielu podjętych decyzji było uchronienie przed likwidacją techników i liceów ogólnokształcących, rozszerzenie programu stypendialnego na studentów wszystkich typów studiów, a także zainicjowanie rozbudowanych programów pomocy materialnej dla uczniów m. in. programu „wyprawka szkolna”.

Wielokrotnie nagradzana: trzykrotna nagroda resortowa, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP, liczne odznaczenia regionalne. W 2019 roku została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media. Za działalność na rzecz polsko-francuskiej wymiany parlamentarnej odznaczona przez prezydenta Chiraca. Wyróżniona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego statuetką Hipolita dla Lidera Pracy Organicznej. Konsekwentna i życzliwa w działaniu, uparta optymistka, ceniąca prawdomówność, mądrość i uczciwość. Obca była dla niej nienawiść i polityczna obłuda.

Adam Szejnfeld

Senator RP

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)