Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Senator Szejnfeld we wsi Kunowo.

Redaktor admin on 17 Wrzesień, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Wieś Kunowo w gminie Łobżenica, powiat pilski była celem wizyty senatora Adama Szejnfelda. Tutaj bowiem, w dniu 16 września br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej połączonej z miejscem wypoczynku oraz zabaw dla dzieci. Byłem burmistrzem sąsiedniego Szamocina. Ze swojego doświadczenia wiem, jak bardzo tego rodzaju ośrodki są ważne dla miejscowej społeczności. Nie da się zatem przecenić tej inwestycji. Gratuluje i życzę, aby to miejsce nieprzerwanie tętniło życiem Kunowa i całego sołectwa – mówił senator Ziemi Pilskiej.

Dzień 16 września 2020 roku stanie się historycznym dla wsi Kunowo. Świetlice wiejskie bowiem buduje się raz na dziesiątki lat. Tym bardziej należy pogratulować sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej i burmistrzowi gminy Piotrowi Łososiowi, ale także Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz radnym Sejmiku Wojewódzkiego, którzy podejmując razem tę inicjatywę przychylili się do realizacji tak bardzo potrzebnej społecznie inicjatywie – mówił we wsi Kunowo senator Adam Szejnfeld, który wziął udział w uroczystości otwarcia nowej świetlicy wiejskiej.

Historia inwestycji jest długa. Władze sołectwa oraz gminy od lat pragnęły doprowadzić do powstania nowoczesnego obiektu służącego miejscowej ludności, ale zawsze brakowało środków. Z pomocą podążył Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dnia 19 października 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się oficjalne podpisanie umowy dofinansowującej projekt pn. „Przebudowa oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Luchowo oraz rozbiórka i budowa świetlicy wiejskiej w zabudowie bliźniaczej w miejscowości Kunowo, gmina Łobżenica”. W wyniku oceny formalnej i merytorycznej, projekt Gminy Łobżenica w odpowiedzi na ogłoszony konkurs dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, znalazł się na liście rankingowej Województwa Wielkopolskiego z przyznanym dofinansowaniem. Teraz, po latach starań, a potem prac budowlanych, w dniu 16 września 2020 roku świetlicę w Kunowie oddano do użytku mieszkańcom.

W uroczystości mającej miejsce w Kunowie Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentował Jacek Bogusławski, który w sposób niezwykły zaangażowany jest w pomoc i wsparcie wielkopolskich gmin. Władze samorządowego województwa reprezentowali także radni wojewódzcy, między innymi Jarosław Maciejewski, wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego oraz radna Mirosława Rutkowska-Krupka. Oddaną inwestycję poświecił ks. Piotr Pieniążek, a całość uroczystości poprowadzili burmistrz Piotr Łosoś oraz wiceburmistrz Józef Lewandowski. Nie zabrakło na uroczystości oczywiście także sołtysa wsi Kunowo, pana Sylwestra Warpińskiego oraz członków Rady Soleckiej, a także rannych Rady Miasta i Gminy Łobżenica.

Anna Karmowska

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)