Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Gaudeamus Igitur na UAM w Pile.

Redaktor admin on 5 Październik, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Pierwszy poniedziałek października to dzień Inauguracji Roku Akademickiego na obu pilskich uczelniach. Zarówno UAM jak i Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile zainaugurowała w dniu 05.10 2020r. kolejny już rok akademicki, których gościem był Adam Szejnfeld, senator Wielkopolski Północnej.
Nadnotecki Instytut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile, a wcześniej Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile stanowi jednostkę podstawową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Funkcjonuje w Pile już od 2010 roku a kształcenie akademickie prowadzi od roku 2006. Utworzenie Ośrodka na pograniczu północnej Wielkopolski i Pomorza to jego największy atut, ponieważ stanowi poprzez to swoistą bramę do Pojezierzy Pomorskich a ekosystemy wodne są podstawowymi obiektami badań na kierunkach przyrodniczych prowadzonych w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile.
Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny dr Pawła Owsiannego z Nadnoteckiego Instytutu UAM pt.: Gospodarka Wodna: problemy globalne – znaczenie lokalne? oraz dr Bartłomieja Przybylskiego z Wydziału Matematyki i Informatyki pt.: Nauka o oszczędzaniu? Informatyka!
Anna Karmowska
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7/4
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542
REGON 385025697
Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/PoselSzejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/
www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)