Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Konferencja „Polki na emigracji i za granicą. Społeczeństwo, gospodarka, polityka”,

Redaktor admin on 20 Maj, 2021 dostępny w Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Konferencja rozpoczyna cykl spotkań poświęconych naszym Rodaczkom, które żyjąc z dala od Polski, podkreślają swoje polskie pochodzenie i aktywnie działają na rzecz budowania więzi pomiędzy Polakami w kraju i za granicą. Pomysłodawcą konferencji jest senator Maria Koc, przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz p. Teresa Berezowski, przewodnicząca Rady Polonii Świata. Konferencja jest organizowana wspólnie z senatorem Kazimierzem M. Ujazdowskim, przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

zaproszenie Polki na emigracji i za granicą

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)