Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Imadło dla firm, kaganiec dla konsumentów.

Redaktor admin on 8 Październik, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

PiS przykręca przedsiębiorcom imadło, a na konsumentów nakłada kolejny kaganiec w zakresie zakazu handlu w niedziele. Ustawę w tym zakresie rozpatrywał w piątek 8 października Senat. Senator Adam Szejnfeld złożył do ustawy poprawki, które uzyskały większość w Wysokiej Izbie.

63% państw w Europie nie ma żadnych ograniczeń w handlu w niedziele. Tylko 37% państw ma jakieś ograniczenia i… nie ma żadnego państwa, w którym istnieje bezwzględny zakaz handlu w niedzielę. Biorąc pod uwagę samą Unię Europejską, tylko w 9. krajach na wcześniej 28. a teraz 27. państw posiada ograniczenia w handlu w niedziele. Najczęściej te ograniczenia leżą w kompetencjach władzy samorządowej, a nie państwowej czy federalnej. Mało tego, często chodzi możliwość wyboru dowolnego dnia w tygodniu, a nie wyłącznie niedzieli. Tyle w wielkim skrócie warto przypomnieć wobec twierdzeń kierowanych ze strony obozu władzy, że zakaz handlu w niedziele jest powszechny i obowiązuje niemalże wszędzie w Europie – mówił w Senacie senator Adam Szejnfeld występując w debacie poświęconej kolejnej ustawie mającej na celu zakaz handlu w niedziele.

Platforma Obywatelska jest przeciwna zakazowi handlu w niedzielę, a więc jest też w sposób oczywisty przeciwna też kolejnym ustawowym restrykcjom. Dlatego senator Adam Szejnfeld zgłosił w imieniu Klubu Kolaicji Obywatelskiej wniosek o odrzucenie kolejnego kagańca nakładanego przez PiS na przedsiębiorców z jednej strony i ograniczających wolność wyboru konsumentów z drugiej strony. Senator Ziemi Pilskiej zgłosił też poprawki do ustawy mające na celu zwiększenie praw drobnych przedsiębiorców i ich rodzin oraz ograniczające obowiązki administracyjne małych firm.

Oto w skrócie opis zgłoszonych poprawek:

Praca w niedzielę i święta.

Pierwsza poprawka przewiduje pomoc właścicielowi sklepu w sprzedaży w postaci odpłatnej bądź nieodpłatnej pracy małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, tak jak zstępnych, wstępnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, macochy lub ojczyma, rodzeństwa, ale też powinowatych w tej samej linii lub stopniu. Chodzi o to, że zaproponowany w ustawie katalog członków rodziny, którzy mogliby pomagać przedsiębiorcy w sprzedaży był niekompletny i nie obejmował np. pomocy osób pozostających we wspólnym pożyciu, a więc na przykład partnerów czy powinowatych. Mogłoby to dotykać w szczególności młodych przedsiębiorców, którzy są często osobami bezdzietnymi lub nie pozostają jeszcze w związku małżeńskim.

Ponadto, we wniesionej propozycji zrównano pomoc odpłatną z pomocą nieodpłatną, czemu był przeciwny PiS. Trudno jednak sobie wyobrazić, że na przykład syn, córka albo współmałżonek przedsiębiorcy, mogliby u niego w sklepie pracować w ciągu tygodnia, ale…. już nie mieliby tego prawa w niedzielę, a na ten jeden dzień w tygodniu przedsiębiorca musiałby zatrudniać inne osoby.

Praca studentów i emerytów.

W kolejnej zgłoszonej przez senatora Adama Szejnfelda poprawce chodzi o umożliwienie mikroprzedsiębiorcom zatrudnianie w swoim sklepie w niedziele uczniów szkoły ponadpodstawowej, studentów, rencistów, emerytów i bezrobotnych. Będzie to służyło i firmie, i osobom, które muszą dorobić na swoją naukę czy utrzymanie, ale i państwu, bowiem zimniejszą pulę osób zagrożonych ubóstwem.

Kontrole, ewidencje, sprawozdawczość.

Celem następnej poprawki jest zniesienie nakładania nowych obciążeń administracyjnych na przedsiębiorców, którzy korzystają z wyłączeń od zakazu handlu w niedziele w oparciu o kryterium „przeważającej działalności” (usługi pocztowe, gastronomia, kwiaciarnie, cukiernie, piekarnie, lodziarnie, sklepy z pamiątkami i dewocjonaliami, kioski itd.), a którzy zgodnie z nowelizowaną ustawą musieliby prowadzić nową, szczegółową miesięczną ewidencję przeprowadzanych transakcji sprzedaży. Ten pomysł wydaje się kuriozalny i mógłby spowodować odwrót od sprzedaży przez przedsiębiorców, którzy nie chcieliby albo nie mogli podołać nowym obowiązkom ewidencyjnym i sprawozdawczym pod groźbą kontroli i kar. Jednocześnie w poprawce tej zaproponowano także zmniejszenie pułapu z 50% do 40% wymaganych przychodów w sprzedaży detalicznej z określonej grupy usług i towarów upoważniające do otwierania sklepów w niedziele.

Teraz, uchwalona przez Senat ustawa, wróci z powrotem do Sejmu.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatora Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)