Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

„Babciowe” uchwalone!

Redaktor admin on 23 Maj, 2024 dostępny w Prace Senatu. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Senat uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, znaną także jako ustawa o „babciowym”.

W obliczu dynamicznych zmian demograficznych, społecznych oraz ekonomicznych, z jakimi mierzy się w ostatnich latach Polska, rysuje się potrzeba intensyfikacji działań zmierzających do kompleksowego wsparcia rodzin w ich codziennych wyzwaniach. Istotne w tym kontekście jest zagadnienie umożliwienia i zachęcenia do aktywności zawodowej rodziców dzieci w wieku od pierwszego do trzeciego roku życia, tak aby mogli powrócić lub wejść na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem.

Obecnie rodzice, najczęściej matki, po urodzeniu dziecka muszą wybierać między życiem rodzinnym a zawodowym. Rolą państwa jest zatem stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla tych rodziców, umożliwiającego im efektywne godzenie ról rodzinnych i zawodowych, pozostawiając przy tym możliwość wyboru formy sprawowanej opieki nad dzieckiem.

Zaproponowany przez premiera Donalda Tuska rządowy program „Aktywny rodzic” jest inicjatywą, której celem jest ułatwienie rodzicom powrotu do zawodowej aktywności po okresie macierzyństwa lub ojcostwa. Ustawa przewiduje trzy świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, mianowicie:
1. Świadczenie „Aktywni rodzice w pracy”,
2. Świadczenie „Aktywnie w żłobku”,
3. Świadczenie „Aktywnie w domu”.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do powyższych świadczeń oraz zasady przyznawania i ich wypłacania. Warto podkreślić, iż głównym celem świadczeń jest ułatwienie rodzicom dziecka i innym osobom wypełniającym funkcje rodzicielskie pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem z aktywizacją zawodową. Nierzadko bowiem i brak alternatywnej opieki dla dzieci, i finanse, domowe stają się przeszkodą w powrocie do aktywności zawodowej rodziców.

Jak będzie wyglądał aspekt finansowy? Rodzice dzieci w wieku żłobkowym przez 2 lata będą otrzymywać wsparcie w wysokości miesięcznie 1500 zł. Z jeszcze wyższej dopłaty będą mogli skorzystać rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie kwota ta będzie wynosiła 1900 zł na miesiąc. Każda mama, która zdecyduje się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka lub podejmie pracę zawodową na nowo, korzystając z opieki dziennego opiekuna, żłobka czy klubu dziecięcego będzie otrzymywała 1500 zł. Sytuacja będzie wyglądała inaczej wtedy, kiedy rodzice zdecydują się na pozostanie w domu i osobistą opiekę nad dzieckiem. W takim przypadku będą otrzymywali 500 zł wsparcia przez 24 miesiące. Co ważne, świadczenie to będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko.

Powrót matki do pracy nie tylko umożliwia kontynuację jej kariery zawodowej, ale także przyczyni się do zwiększenia przyszłych świadczeń emerytalnych, a to obecnie jest wielkim problemem kobiet kończącym aktywność zawodową. Ich świadczenia emerytalne są znacznie niższe od świadczeń otrzymywanych przez mężczyzn. Omawiane rozwiązanie w pewnej mierze poprawi i tę sytuację. Ponadto, powyższe działania mają znaczący wpływ na długoterminową stabilność finansową rodzin. Rodzice będą mogli skorzystać z nich już od 1 października 2024 r.

Dominika Kobiołka
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/Szejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld

https://www.tiktok.com/@szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)