Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Raport Menedżerka Sukcesu 2011

Redaktor admin on 21 Grudzień, 2011 dostępny w Analizy. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Statystycznie 1 kobieta na 50 mężczyzn piastuje w Polsce funkcję prezesa dużej firmy lub pełni stanowisko dyrektora generalnego. Pozycja pań ma się lepiej na niższych strukturach zarządzania. Tam, co trzecie kierownicze stanowisko przypada kobiecie – wynika z właśnie opublikowanego raportu ,,Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery kobiet w Polsce” wydanego przez Polish Professional Women Network (PWnet).

Dla 55% menedżerek, w większości posiadających dzieci, definicją sukcesu jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. 54% kobiet odpowiedziało, iż sukces jest tożsamy z poczuciem samorealizacji w pracy. Co ciekawe, tylko dla 14% pań, sukces jest związany z osiągnięciem bardzo dobrej sytuacji finansowej, zdobyciem prestiżu i szacunku otoczenia.

Ponad ¾ respondentek najwięcej satysfakcji czerpie ze sfery zawodowej, na rodzinną wskazuje 60% kobiet. Dla 71% menedżerek głównymi czynnikami sukcesu okazały się własne predyspozycje, siła charakteru, wytrwałość i konsekwencja w działaniu. 69% kobiet uznało, iż umiejętności zdobywane poprzez doświadczenie w miejscu pracy przyczyniły się do zdobytej pozycji zawodowej. Tylko co 10 z pań w badaniu wskazuje na sieć kontaktów i poznanie odpowiednich osób, które pomogły w karierze.

Połowa respondentek za główną barierę w karierze kobiet uznaje trudność połączenia obowiązków rodzinnych i zawodowych. Na stereotypy związane z płcią i odmienne standardy oceny pracy kobiet i mężczyzn a także trudne relacje z bezpośrednim(i) przełożonym(i) wskazuje co 3 z pań.

Aż 39% kobiet doświadczyło osobiście nierównego traktowania w firmie, którego głównymi przejawami były odpowiednio: niższe wynagrodzenie, mimo analogicznie piastujących funkcji, co mężczyźni ( 38% wskazań kobiet) oraz sytuacja, w której panie, w celu zdobycia podobnego uznania, co mężczyźni, musiały wykazać się większymi sukcesami w danej dziedzinie ( 37% wskazań kobiet).

Wśród pań nie ma tak dużej kobiecej solidarności, jak u mężczyzn. O ile męska sieć kontaktów dla panów jest ważna, o tyle wśród pań, kobiecej solidarności jest zdecydowanie mniej. 44% kobiet jest zdania, iż panie się wspierają, acz niewystarczająco. 34% menedżerek nie jest członkiniami żadnej z organizacji czy grup nieformalnych. Tylko co 5 ankietowana może o sobie powiedzieć, iż należy do grupy zrzeszającej same kobiety.

Z raportu wyłania się obraz menedżerek ciężko zapracowujących na swe pozycje zawodowe, suwerennych, organizujących się wokół życia zawodowego i rodzinnego, z trudem poszukujących równowagi między tymi dwiema sferami.

Pełna wersja raportu: Download Raport PWnet_Menedżerka sukcesu 2011. Szanse i ograniczenia kariery zawodowej kobiet w Polsce PDF

Źródło: http://www.stowarzyszeniekongreskobiet.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)