Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘Rząd’

Nóż w plecy

Nóż w plecy

W latach sześćdziesiątych Mao Zedong, przywódca Chińskiej Republiki Ludowej, w związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i rosnącym zapotrzebowaniem na finansowanie armii oraz rozpasanej biurokracji, podjął decyzję o przeprowadzeniu rewolucyjnej reformy rolnej. Aby zapewnić zwielokrotnienie plonów nakazał na terenie całego kraju siać ziarno tak gęsto, jak tylko się da. Zbyt gęsty jednak siew spowodował, że [...]

Bo my jesteśmy z PO, a oni są z PiS

Bo my jesteśmy z PO, a oni są z PiS

W tej kamienicy, w której syn mój razem ze mną żył,
– Drewniane schody, brudne ściany, kibla biel –
Mieszkał przez ścianę jakiś podejrzany dla mnie typ,
No, ale ja byłem w AK – a on w AL.

Na schodach mijaliśmy się nie mówiąc sobie nic.
Dopóki noża w brzuch nie wsadzi – wszystko gra!
A wszystko nas dzieliło – łączył [...]

Rząd wyraził zgodę na podpisanie konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet

Rząd wyraził zgodę na podpisanie konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet

Rząd jednomyślnie wyraził zgodę na podpisanie konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet – poinformował premier Donald Tusk. Konwencja będzie opatrzona oświadczeniem, że będziemy ją stosować zgodnie z zasadami konstytucji oraz dwoma zastrzeżeniami
Premier podkreślił po posiedzeniu rządu, że Rada Ministrów jednomyślnie przyjęła uchwałę dotyczącą udzielenia zgody na podpisanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy [...]

Projekty reform emerytalnych

Projekty reform emerytalnych

W dniu 20.04.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przyjęte następujące dokumenty:

Projekty nowelizacji ustaw:

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży [...]

Rząd na rzecz równouprawnienia

Rząd na rzecz równouprawnienia

Na stronie internetowej Sejmu RP umieszczona została Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci. Druk Sejmowy przedstawiony zostanie w Sejmie 15 września br.
Druk Sejmowy numer 4591 przygotowany został przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na podstawie sprawozdań z działalności sporządzonych przez poszczególne resorty i wybrane [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)