Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Sekcja ‘Prace Senatu’

Wojna u wrót?

Wojna u wrót?

Trwa pełnoskalowa wojna w Ukrainie toczona przez zbrodniczy reżim Rosji. Mnożą się przypadki prowokacji nad Bałtykiem i na granicach z państwami Skandynawii oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Nie bezpieczniej jest i w Polsce. Zaostrza się sytuacja na naszej wschodniej granicy. Zwiększa się tam liczba ataków i prowokacji, ale coraz więcej jest też przypadków awarii czy [...]

KPO – Senat zmodernizował przepisy.

KPO – Senat zmodernizował przepisy.

Unia Europejska w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19 znacząco zwiększyła budżet, aby przyspieszyć wszelką modernizację, transformację cyfrową i klimatyczną oraz wzmocnić odporność państw członkowskich. Polska otrzymała z tej puli ok. 60 mld euro. Dostęp do środków początkowo utrudniał brak praworządności. Dopiero po zmianach w systemie sądowniczym w 2023 r. i konstruktywnym dialogu rządu premiera [...]

Trybunał Konstytucyjny – Dość bezprawia!

Trybunał Konstytucyjny – Dość bezprawia!

W latach 2016 – 2023 obserwujemy w Polsce zdecydowany kryzys konstytucyjny, dotyczący m.in. zaprzestania zgodnej z Konstytucją działalności Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma wątpliwości, iż Trybunał utracił zdolność do niezawisłej i apolitycznej realizacji swoich zadań oraz funkcji określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dysfunkcjonalność Trybunału Konstytucyjnego została wywołana wskutek:
• odmowy przyjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej ślubowania od sędziów wybranych [...]

„Babciowe” uchwalone!

„Babciowe” uchwalone!

Senat uchwalił ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”, znaną także jako ustawa o „babciowym”.
W obliczu dynamicznych zmian demograficznych, społecznych oraz ekonomicznych, z jakimi mierzy się w ostatnich latach Polska, rysuje się potrzeba intensyfikacji działań zmierzających do kompleksowego wsparcia rodzin w ich codziennych wyzwaniach. Istotne w tym kontekście jest [...]

Zakaz wjazdu samochodów do centrum miast – TAK, czy NIE?

Zakaz wjazdu samochodów do centrum miast – TAK, czy NIE?

Ustanawianie Stref Czystego Transportu (SCT) wywołuje w Polsce wiele kontrowersji, z tych powodów senator Adam Szejnfeld wystąpił w tej sprawie z oświadczeniem do premiera Donalda Tuska.
Od lat na świecie wzrasta trend, w ramach którego w poszczególnych państwach wprowadza się, szczególnie w dużych miastach, tzw. Strefy Czystego Transportu (SCT). Jest to krok w celu osiągnięcia neutralności [...]

KRS – Senat przyjął z poprawkami ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

KRS – Senat przyjął z poprawkami ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Ustawa zmierza do przywrócenia przepisom regulującym sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia niezależność Krajowej Rady Sądownictwa od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów.
Nakreślone cele mają zostać osiągnięte przez zastąpienie modelu wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o [...]

Język Śląski.

Język Śląski.

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która ma na celu nadanie statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu. Niby niewiele a… duża zmiana!
Motorem walki o język śląski jest nacisk na tożsamość i dziedzictwo, a nie politykę. Ten etnolekt jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze Śląska, będąc jego [...]

Dzień Bibliotekarza

Dzień Bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim Pracownikom bibliotek życzę dużo sukcesów i spełniania w wykonywanej pracy!

Wielkopolska Reprezentacja w Senacie XI Kadencji

Wielkopolska Reprezentacja w Senacie XI Kadencji

Senator Szejnfeld w gronie najlepszych senatorów na Twitterze.

Senator Szejnfeld w gronie najlepszych senatorów na Twitterze.

Oto podium – pierwsza trójka najlepszych senatorów na TT.
@KrzysztofBrejza 4,7 mln wyświetleń
@szejnfeld 1,1 mln wyświetleń
@BogdanKlich 484,2 tys. wyświetleń

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)