Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Fundusz pożyczkowy dla kobiet

Redaktor admin on 20 Luty, 2015 dostępny w Porady, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w marcu ogłosi nabór wniosków o preferencyjne Pożyczki dla kobiet. Wg założeń na założenie lub rozwój własnego biznesu będzie można otrzymać od 20 do 40 tys. zł. O nisko oprocentowane POŻYCZKI będą mogły ubiegać się, zgodnie z nazwą programu, wyłącznie panie. Przy tym zasięg terytorialny konkursu będzie ograniczony do wybranych powiatów, których lista zostanie podana w regulaminie konkursu.

POŻYCZKA dla kobiet w kwocie od 20 000 zł do 40 000 zł może być przeznaczona na pokrycie wydatków, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą być one związane z nabyciem albo wytworzeniem środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), zakupem usług (z wyłączeniem usług doradczych), zakupem wartości niematerialnych i prawnych, adaptacją obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakupem materiałów i wyposażaniem oraz ustanowieniem lub utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy POŻYCZKI.

POŻYCZKI będą udzielane bezpośrednio przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP przygotowuje obecnie kompleksową dokumentację w tej sprawie.

Na razie Agencja planuje program uruchomić pilotażowo, w ośmiu województwach. W każdym z nich zostanie wybranych 6 powiatów charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia, w których będą mogły być realizowane projekty finansowane ze środków POŻYCZKI.

PARP zamierza szczegółowo sprawdzać popularność i efekty POŻYCZEK, gdyż w przypadku dużego zainteresowania rozważone zostanie rozszerzenie programu na kolejne województwa i powiaty, a docelowo na cały kraj.

Źródło: PARP, onet.pl oraz rp.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)