Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Stanowisko Grupy EPL ws. dwóch “kobiecych” raportów

Redaktor admin on 8 Marzec, 2016 dostępny w Analizy. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Stanowisko Grupy EPL ws. dwóch “kobiecych” raportów

1. Sytuacja uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE

Sprawozdawca: Mary HONEYBALL (S&D)

Kobiety i dziewczęta uciekające przed konfliktami i wojną stają w obliczu różnych form przemocy ze względu na płeć w ich drodze do kraju przyjmującego. Nie ma wątpliwości, że na poziomie EPP, istnieje potrzeba pogłębionej analizy z perspektywy płci. Jednak projekt sprawozdania stał się problematyczny już na samym początku, gdyż sprawozdawca z grupy S&D zawarł części dotykające procedur azylowych w sposób ogólny, nie skupiając się na konkretnych kwestiach dotyczących kobiet. Zatem części raportu znajdują się poza kompetencjami FEMM i naruszają kompetencje LIBE.

Na etapie prac w Komisji zgłoszono 204 poprawki i 22 poprawki kompromisowe przygotowane przez sprawozdawcę. Fragmenty projektu, jak również wiele poprawek były nie do ​ zaakceptowania dla Grupy EPP, gdyż były one zbyt ideologiczne lub dotyczyły ogólnej kwestii procedury azylowej, która jest w kompetencji LIBE lub dotyczy zasady pomocniczości.

Chociaż grupa EPP jest wrażliwa na trudną sytuację kobiet i dziewcząt, nie chce ingerencji w kompetencję i tradycyjną linię grupy w LIBE.

Podczas głosowania w Komisji, wszyscy członkowie EPP głosowali przeciwko sprawozdaniu gdyż jedno kluczowe głosowanie zostało przegrane. Wersja skonsolidowana mająca zostać złożona na posiedzeniu plenarnym nadal zawiera wiele problematycznych akapitów.

Sprawozdanie w sprawie sytuacji uchodźczyń i kobiet ubiegających się o azyl w UE

2. Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego

Sprawozdawca: Angelika MLINAR (ALDE)

Raport ten został zaprezentowany w kontekście Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Sprawozdawca analizuję integrację perspektywy płci w różnych politykach UE poprzez prace w komisjach parlamentarnych, ale również patrzy na równowagę płci wśród pracowników PE, szczególnie średniego i wyższego szczebla. W tym sprawozdaniu grupy polityczne są proszone by w przyszłości zaproponować jednego mężczyzny i jedną kobietę jako kandydatów do przewodniczenia PE, grupom i komisjom. Projekt nie wydaje się zbyt skomplikowany, choć niektóre elementy w nim obecne, w linii EPP zwykle podlegają “wolnemu głosowaniu”, jak wnioski o kwotach na kilku poziomach pracy politycznej, jak również w zarządzaniu personelem w PE i odniesienie do osób LGBT w miejscu pracy (można interpretować jako wykraczające poza zakres tematu sprawozdania).

Podczas głosowania w Komisji FEMM, linią grupy EPP było głosowanie za przyjęciem sprawozdania ale 2 posłów EPP głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Skonsolidowana wersja raportu zawiera kilka akapitów, które muszą być głosowane oddzielenie lub podzielone.

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)