Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Barack Obama o Europie, Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii…

Redaktor admin on 2 Maj, 2016 dostępny w Prasa. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Jako wasz przyjaciel, chciałbym powiedzieć,

że Unia Europejska czyni Brytanię jeszcze lepszą!

W 1939 roku prezydent Franklin Roosevelt zaproponował toast za króla Jerzego VI w Białym Domu. “Jestem przekonany, że największy jednorazowy wkład, jaki nasze dwa kraje dały cywilizacji i dobru narodów na całym świecie”, powiedział, “jest przykład, że wspólnie ustaliliśmy nasz własny sposób prowadzenia stosunków między naszymi dwoma narodami”.

Prawie 80 lat później, Wielka Brytania nadal pozostaje przyjacielem i sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jak żaden inny kraj. Nasze specjalne relacje były kute wraz z rozlewaną krwią na polu bitwy. Zostały one wzmocnione jak budowaliśmy i utrzymywaliśmy architekturę pogłębiania stabilności i dobrobytu w Europie, jak i naszych demokratycznych wartości na całym świecie. Z popiołów wojny, ci, którzy byli przed nami mieli wizję stworzenia międzynarodowych instytucji i inicjatyw w celu utrzymania stabilnego pokoju: ONZ i NATO; Bretton Woods, Plan Marshalla, a także i Unia Europejska. Ich wysiłki dały fundamenty demokracji, wolnemu rynkowi, praworządności i zabezpieczyły na ponad siedem dekad względny spokój i dobrobyt w Europie.

Dzisiaj, nasz porządek jest poddawany testowi – terroryzm i agresja; migracja i ekonomiczne przeciwności – wyzwania, którym można będzie sprostać tylko wtedy, gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania będą polegać na sobie nawzajem, na naszych specjalnych relacjach, na partnerstwie, które prowadzi do postępu.

Podczas mojej wizyty w Londynie, premier Cameron i ja podejmiemy rozmowy na temat tej pełnej gamy wyzwań. Musimy być stanowczy i adaptacyjni w naszych wysiłkach zmierzających do zapobieżeniu atakom terrorystycznym przeciwko naszym obywatelom i musimy kontynuować postęp jaki uczyniliśmy do tej pory, aby wycofać zagrożenie ze strony Państwa Islamskiego, dopóki nie zostanie ono całkowicie zniszczone. Musimy działać na rzecz rozwiązania konfliktów politycznych na Bliskim Wschodzie – od Jemenu po Syrię do Libii – tak, aby istniała perspektywa większej stabilności. Musimy nadal inwestować w NATO – abyśmy mogli sprostać naszym zagranicznym zobowiązaniom od Afganistanu do Morza Egejskiego i uspokoić sojuszników, którzy są słusznie zaniepokojeni rosyjską agresją. Musimy także kontynuować promowanie globalnego wzrostu, aby nasi młodzi obywatele osiągnęli większe możliwości i dobrobyt.

Zdaję sobie sprawę, że istnieją znaczne spekulacje – i pewne kontrowersje – dotyczące czasu mojej wizyty. Chciałbym wyznać: chcę osobiście złożyć życzenia Jej Królewskiej Mości z okazji urodzin.

Ale zdaję sobie także sprawę, z istniejącego tutaj ducha trwającej kampanii. Mój kraj przeżywa to samo. I wreszcie, kwestia, czy Wielka Brytania pozostanie częścią UE jest kwestią brytyjskich wyborców, którzy muszą zadecydować sami.

Kiedy prezydent Roosevelt wznosił tosty za nasze specjalne relacje tamtej nocy, zauważył on również, że jesteśmy przyjaciółmi, którzy nie boją się siebie nawzajem. Więc powiem, ze szczerością przyjaciela, że wynik waszej decyzji to kwestia głębokiego zainteresowania Stanów Zjednoczonych. Dziesiątki tysięcy Amerykanów, którzy spoczywają na cmentarzach Europy są cichym świadectwem, jak naprawdę przeplatały się u nas dobrobyt i bezpieczeństwo z zagrożeniami. Ścieżka, którą teraz wybierzecie również odbije się echem na perspektywach także dzisiejszego pokolenia Amerykanów.

Jako obywatele Zjednoczonego Królestwa podsumowując stosunki z UE, powinniście być dumni, że UE pomogła szerzyć wartości i praktyki brytyjskie – demokrację, praworządność, otwarte rynki – na całym kontynencie i jej obrzeżach. Unia Europejska nie zmniejsza wpływów brytyjskich, ale je powiększa. Silna Europa nie jest zagrożeniem dla światowego przywództwa Wielkiej Brytanii, ale wzmacnia je. Stany Zjednoczone widzą jak wasz potężny głos w Europie sprawia, że Unia zajmuje zdecydowane stanowisko w świecie, utrzymuje Unię otwartą, patrzącą na zewnątrz i ściśle związaną z jej sojusznikami po drugiej stronie Atlantyku. Tak więc USA i świat potrzebują kontynuowania waszego nieocenionego przywództwa, ale w ramach Unii.

W tym skomplikowanym, połączonym świecie, wyzwania stojące przed UE – migracja, nierówność ekonomiczna, zagrożenia związane ze zmianami klimatu i terroryzm – są tymi samymi wyzwaniami, jak w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach. Jednak w dzisiejszym świecie, mimo że wszyscy pielęgnujemy naszą suwerenność, narody, które najbardziej efektywnie utrzymują swoje wpływy to te, które robią to poprzez działania zbiorowe, odpowiadając na dzisiejsze wyzwania.

Kiedy negocjowaliśmy historyczne porozumienie uniemożliwiające Iranowi rozwijania broni nuklearnej, to właśnie działanie zbiorowe, współpraca ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcami, spowodowała że udało się nam wykonać naszą pracę. A obecność Unii przy stole wzmocniła głos Zjednoczonego Królestwa.

Kiedy porozumienie klimatyczne w Paryżu potrzebowało impulsu, to właśnie Unia Europejska, wzmocniona przez Zjednoczone Królestwo, ostatecznie spowodowała, że porozumienie to udało się podpisać.

Jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy, handel i wzrost gospodarczy w zgodzie z naszymi wartościami, Wielka Brytania korzysta z członkostwa w UE – wewnątrz wspólnego rynku, zapewniającego ogromne możliwości Brytyjczykom. Transatlantyckie Porozumienie w Dziedzinie Handlu i Inwestycji z UE także wzmocni nasze wartości i interesy oraz ustanowi wysokie standardy, zasady pro-pracownicze dla handlu i usług odpowiednie dla gospodarki XXI wieku.

Ten rodzaj współpracy – od wymiany informacji wywiadowczych i antyterrorystycznych do podpisywania umów w celu tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – będzie o wiele bardziej skuteczny, jeśli rozciągnie się na obszar całej Europy. Teraz jest bowiem czas dla przyjaciół i sojuszników, aby trzymać się razem.

Wspólnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unii Europejskiej obróciły wieki wojen w Europie w lata pokoju i pracowały jako jedność, aby świat ten był bezpieczniejszym i lepszym miejscem. Co za niezwykłe dziedzictwo! A co za niezwykłe dziedzictwo zostawimy, gdy razem sprostamy także wyzwaniom tego młodego wieku.

(źródło: The Telegraph, 21.04.2016 r.)

fot. By Official White House Photo by Pete Souza – P120612PS-0463 (direct link), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23973048

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)