Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

DARBOVEN IDEEGRANT 2016

Redaktor admin on 4 Lipiec, 2016 dostępny w Konkursy, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Początkiem wszystkiego jest idea, a ta zasługuje na pielęgnację, rozwój i wsparcie. Pan Albert Darboven  – przedsiębiorca z Hamburga postawił w tym kierunku znaczący krok do przodu. Już od 1997 roku funduje w Niemczech nagrodę „IDEE – Grant“ (tam znaną jako Idee Förderpreis) – wyróżnienie skierowane wyłącznie do kobiet, które pragną rozpocząć swoją działalność na rynku oraz do młodych przedsiębiorczyń, które z właściwym sobie zapałem, werwą i entuzjazmem chcą postawić krok w stronę samodzielności i realizować swoje innowacyjne wizje, ale także do tych, które zdobyły się na  odwagę, by już to zrobić. Od roku 2006 nagroda przyznawana jest na przemian w Niemczech i w Polsce.

IDEE – Grant w wysokości 100.000 zł stanowi nagrodę, a zarazem pełną akceptację dla poczynań zaangażowanych w swoją pracę kobiet, które konsekwentnie rozwijają i wdrażają swoje przedsiębiorcze pomysły, budują nowe koncepcje działania firmy i dzięki temu tworzą nowe miejsca pracy w zorientowanych na przyszłość obszarach gospodarki. Grant to kwota na start lub kontynuację innowacyjnej działalności (zarejestrowanej nie dłużej niż 3 lata), prowadzonej przez kobietę.

IDEE – Grant skierowany jest wyłącznie do kobiet, których kreatywność, inicjatywa i odwaga do samodzielnego wejścia na rynek powinna być wspierana i nagradzana. Takie przesłanie niesie ze sobą „IDEE – Grant”. Nagroda przyczynia się do ukazania jak wielki, wciąż jeszcze nie doceniany, potencjał przedsiębiorcy drzemie w kobietach oraz do kreowania wzorów postępowania na rynku. Udział w konkursie dodaje kobietom siły – pełne wiary w siebie, przeświadczone o powodzeniu zabierają się do realizacji swoich przedsiębiorczych zamierzeń.

„W świecie gospodarki, w którym bardzo silnie odcisnął swe piętno mężczyzna, bardzo trudno przebić się nowym, niekonwencjonalnym pomysłom, przedstawianym i forsowanym przez kobiety” – twierdzi Albert Darboven. „Ale właśnie pomysły zorientowane na przyszłość w kombinacji z handlowym wyczuciem oraz niezbędną dawką ambicji to doskonały zestaw przeciwdziałający gospodarczej rezygnacji” – dalej Albert Darboven, „ a moim życzeniem jest choć trochę pomóc w usuwaniu przeszkód na ich drodze, właśnie kobietom dodać odwagi, aby były w stanie w dzisiejszych czasach zrobić trudny krok do samodzielności.”

W bieżącym roku rodzinna firma p. Darbovena obchodzi 150-lecie swojej działalności [http://www.darboven.com/de-DE/Home/J-J-Darboven/Die-Idee.aspx ,   http://darboven.pl/blog/150-lat-historii-j-j-darboven-konkurs ].

Ilość zgłoszeń do konkursu rośnie z edycji na edycję, co dowodzi, jak wielkie są kreatywność, zaangażowanie i determinacja kobiet w dążeniu do celu. Dowodzą one, jak dzięki kobiecej energii, zapałowi i wytrwałości realizują się kreatywne pomysły – powstają solidne firmy, a za tym nowe, pewne miejsca pracy. Przedsiębiorcze kobiety „nie oczekują sukcesu, jeśli na niego nie zapracują”, a udział w konkursie to doskonały początek drogi do sukcesu.

SKŁAD JURY 2016

Ewa Plucińska – prezes Grupy Firm Doradczych EVIP, przewodnicząca Jury

Irena Eris – współwłaścicielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris

Olga Krzyżanowska – działaczka społeczna, była Senator RP

Anita Plantikow – naukowiec, członek Jury niemieckiej edycji konkursu

Rolf Eggert – były Minister Gospodarki w rządzie Haralda Ringstorffa

PATRONI 2016

Danuta Wałęsa – żona Prezydenta RP

Cornelia Pieper – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku

Magdalena Adamowicz – żona Prezydenta Gdańska

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

oraz

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Gdański Uniwersytet Medyczny

Politechnika Gdańska

Konsulat GeneralnyRFN

Patronat medialny:

czasopismo Prestiż

REGULAMIN / TERMINY / SKŁADANIE WNIOSKÓW

Przebieg konkursu i harmonogram prac jury:

  • 19.04.2016 – Inauguracja konkursu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
  • 20.04.2016–11.09.2016 – przyjmowanie zgłoszeń

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11.09.2016 o godzinie 24.00

  • 12.09.2016–18.09.2016 – weryfikacja nadesłanych projektów

  • 19./20.09.2016 – I posiedzenie Komisji Jurorów, wyłonienie kilkuosobowej grupy finalistek

  • 07/08.11.2016 – II posiedzenie Jury, prezentacja projektów finalistek

  • 08.11.2016 – oficjalne ogłoszenie wyników z wręczeniem nagrody głównej – 100.000 zł, Gala w Ambasadzie Niemiec Warszawie

Formularz konkursowy zostanie udostępniony przez Organizatora na stronie

www.darbovenideegrant.pl po Inauguracji.

Treść regulaminu oraz pozostałe informacje dotyczące udziału i przebiegu konkursu dostępne są na stronie www.darbovenideegrant.pl oraz w Biurze Organizacyjnym DIG, pod adresami: agata.ideegrant@gmail.com oraz tatiana.ideegrant@gmail.com

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)