Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Geoblokowanie odblokowane

Redaktor admin on 23 Listopad, 2017 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Unia Europejska kończy z geoblokowaniem w handlu! Parlament Europejski, Komisja Europejska i państwa członkowskie po wielu miesiącach trudnych negocjacji osiągnęły kompromis w sprawie przepisów zakazujących geoblokowania. Internetowi sprzedawcy towarów i usług nie będą mogli już uniemożliwiać konsumentom zakupów za pośrednictwem stron internetowych w innym państwie członkowskim. – To kolejny, po zniesieniu roamingu, wielki sukces Unii Europejskiej, pokazujący, jak bycie częścią Wspólnoty pozytywnie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków – uważa poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego.

Z badań wynika, że ponad 30 proc. klientów nie mogło przeprowadzić transakcji, kupując odzież i akcesoria sportowe, w sklepach online w innych krajach UE. Nowe regulacje mają sprawić, by Europejczycy równie chętnie zaopatrywali się w produkty u zagranicznych internetowych sprzedawców, jak robią to w świecie realnym.

- Wielu internetowych sprzedawców odmawia dostępu do stron internetowych innych, niż te dedykowane użytkownikom z danego państwa członkowskiego. Nawet jeżeli klient ma dostęp do strony internetowej, to zdarza się, że nie może na niej kupować towarów czy usług. Innym problemem jest przekierowanie na lokalną stronę tej samej firmy, gdzie obowiązujące ceny lub oferowane produkty znacząco się różnią. Tego typu praktyki nie tylko prowadzą do fragmentaryzacji wspólnego rynku, ale również w znaczący sposób dyskryminują jednych konsumentów względem drugich. Nowe regulacje mają to zmienić – podkreśla eurodeputowany z Wielkopolski.

Dzięki nowo przyjętym przepisom zniesione zostaną bariery techniczne w dostępie do stron internetowych i aplikacji sprzedających dobra na terenie Unii Europejskiej. Dodatkowo nie będzie można odmówić sprzedaży konsumentowi ze względu na kraj wydania karty kredytowej. Ponadto konsument nie będzie automatycznie przekierowany na stronę internetową sprzedającego w innym kraju bez jego zgody.

Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę również przedsiębiorcom, którzy skorzystają z jaśniejszych zasad i nie będą musieli obawiać się sprzedaży konsumentom z zagranicy. Drobni przedsiębiorcy będą również chronieni przed pasywnymi ograniczeniami sprzedaży od dostawców: nie będą oni zobligowani przez dostawców do geoblokowania ze względów biznesowych.

***

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE określa trzy szczególne sytuacje, w których od samego początku nie ma uzasadnienia ani obiektywnych kryteriów dla zróżnicowanego traktowania klientów z różnych państw członkowskich UE. Są to:

  • Sprzedaż towarów bez dostawy fizycznej. Przykład: Klient z Belgii chce kupić lodówkę i najlepszą ofertę znalazł na niemieckiej stronie internetowej. Klient ma prawo zamówić produkt i odebrać go w siedzibie przedsiębiorcy lub sam zorganizować dostawę do swojego domu.

  • Sprzedaż usług świadczonych drogą elektroniczną. Przykład: Bułgarska klientka chce nabyć usługi hostingowe dla swojej strony internetowej od hiszpańskiego przedsiębiorstwa. Zyska ona teraz dostęp do usługi, może zarejestrować i nabyć ją bez konieczności uiszczania dodatkowych opłat w porównaniu z hiszpańskim konsumentem.

  • sprzedaż usług świadczonych w określonej fizycznej lokalizacji. Przykład: Włoska rodzina może nabyć wycieczkę do parku rozrywki we Francji bezpośrednio i nie zostanie przekierowana na włoską stronę internetową.

Rozporządzenie nie nakłada obowiązku sprzedaży ani nie harmonizuje cen. Niemniej jednak rozwiązuje problem dyskryminacji w dostępie do towarów i usług w przypadkach, w których nie można takiego postępowania obiektywnie uzasadnić (np. obowiązki z tytułu VAT lub inne wymogi prawne). Nowe przepisy wejdą w życie po dziewięciu miesiącach od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, tak aby umożliwić handlowcom, a w szczególności małym przedsiębiorcom, dostosowanie się do nich.

Źródło: informacja własna oraz komunikat prasowy Komisji Europejskiej:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4781_pl.htm

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#OchronaKonsumentow #Konsumenci #PrawaKonsumentów #HandelElektroniczny #Cyfryzacja #GospodarkaCyfrowa #Internet #Zakupy #ZakupyOnline #Geoblokowanie #Geoblokadasss #Geoblocking #Strasburg #Bruksela #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)