Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

14 luty – NAZYWAM SIĘ MILIARD

Redaktor admin on 15 Styczeń, 2018 dostępny w Po godzinach, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

W tym roku 14 lutego w ramach akcją Nazywam się Miliard/ One Billion Rising Poland Fundacja Filmoeka chce zwrócić uwagę na problem molestowania seksualnego kobiet i dziewczyn. Do tegorocznej akcji zgłosiło się już ponad 80 miejscowości i przybywają kolejne.

DOŚĆ MOLESTOWANIA SEKSUALNEGO KOBIET I DZIEWCZĄT!

Ofiarami molestowania seksualnego padają najczęściej kobiety: w domu, szkole, pracy, na ulicy, środkach komunikacji publicznej. Z badań przeprowadzonych we wszystkich krajach UE wynika, że różnych form molestowania seksualnego doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia – od fizycznych przez werbalne po cybermolestowanie.

Z badań wynika, że:

 • fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie doświadczyło 29% kobiet powyżej 15. roku życia,
 • werbalnych form – żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym doświadczyło 24% kobiet,
 • 11% kobiet doświadczyło niewerbalnych form molestowania (w tym cybermolestowania), takich jak niechciane, obraźliwe seksualnie jednoznaczne e-maile lub SMS-y.
  (Badania Agencji Praw Podstawowych z 2014 roku, str. 95-19)

Mimo że 80% kobiet i 54% mężczyzn uważa, że molestowanie w przestrzeni publicznej jest ważnym problemem, to jednak aż 81% ofiar nigdy nie zgłosiło faktu molestowania policji, a zachowania podpadające pod kategorię molestowania w przestrzeni publicznej są w naszym społeczeństwie aprobowane kulturowo. .”
Joanna Roszak, Greta Gober, Hollaback Polska “Molestowanie w przestrzeni publicznej”

Czym jest molestowanie seksualne

To każde nieakceptowane zachowanie, którego celem jest poniżenie lub naruszenie godności drugiej osoby odnoszące się do jej płci lub mające charakter seksualny. Może dochodzić do niego wśród osób każdej orientacji seksualnej. Molestowanie często łączy się z poczuciem władzy wobec drugiej osoby (przełożony wobec pracownika, wychowawca wobec ucznia, rodzic wobec dziecka, starszy nastolatek wobec młodszego).

Na molestowanie seksualne mogą składać się nie tylko niepożądany kontakt fizyczny, niechciany dotyk, „obmacywanie”, ale również m.in.:

 • obelgi, uwagi, żarty, insynuacje z erotycznym podtekstem,
 • niewłaściwe komentarze na temat ubioru, wyglądu, wieku, stanu cywilnego,
 • posługiwanie się seksualnymi skojarzeniami,
 • nieakceptowane propozycje i sugestie o podtekście seksualnym,
 • nieprzyzwoite komentarze, gesty i spojrzenia,
 • dotykanie o charakterze seksualnym (przytulanie, poklepywanie, obejmowanie, podszczypywanie),
 • umieszczanie we wspólnej przestrzeni kalendarzy, plakatów, zdjęć itp. przedstawiających akty kobiece/ męskie,
 • przesyłanie liścików i e-maili z treścią o podtekście erotycznym.

Więcej informacji oraz miasta biorące udział w wydarzeniu można odnaleźć na FB inicjatywy:

https://www.facebook.com/Nazywam-si%C4%99-Miliard-One-Billion-Rising-Poland-314764295308724/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)