Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW

Redaktor admin on 21 Marzec, 2018 dostępny w Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Choć o lasach łatwo na co dzień zapomnieć, są one nie tylko ważne, ale właściwie niezbędne do przetrwania naszego gatunku na Ziemi. I wielu milionów gatunków roślin i zwierząt, dla których las to jedyne naturalne miejsce bytowania. Do niezastąpionych darów lasu należy też drewno, pełniące bardzo istotną w codziennym życiu człowieka: opał, wyrób mebli, papieru, budowa domów itd. Dzień Lasu obchodzony jest na świecie od ponad 30 lat, w celu uświadomienia społeczeństwu znaczenia lasów oraz potrzeby ich pielęgnacji i ochrony. W ciągu ostatnich 100 lat wyciętych zostało 50% wszystkich lasów, co jest jednym z istotnych czynników przyczyniających się do nasilenia efektu cieplarnianego. Szczególnie niepokojące jest zmniejszanie się powierzchni lasów deszczowych, które pełne są eko-bogactwa, w tym wielu roślin zawierających lecznicze substancje, stosowane na całym świecie.

Również w Polsce polityka wycinki drzew prowadzona przez Ministerstwo Środowiska budzi duże niepokoje. Po Puszczy Białowieskiej, zagrożona obecnie jest Puszcza Karpacka – lasy o cechach naturalnych, gdzie dominują siły przyrody, a jodły, buki i jawory osiągają wiek nawet 300 lat. Od wielu lat organizacje ekologiczne ma terenie puszczy próbują utworzyć Turnicki Park Narodowy. Niestety z powodu ciągłego wyrębu drzew, teren ten jest niszczony i nadmiernie eksploatowany. Jeśli wycinka będzie odbywała się w tym tempie, za 10 lat nie będzie czego chronić! W związku z tym tegoroczna Godzina dla Ziemi WWF poświęcona jest właśnie Puszczy Karpackiej i jej ginącemu pięknu.

Pierwszy dzień wiosny to zatem świetna okazja, by spędzić trochę czasu wśród budzącej się do życia natury i pomyśleć o tym, co można zrobić, żeby nasza wiedza o środowisku nie poszła w las.

#Lasy #GospodarkaLeśna #las #LasPierwotny #Natura #Przyroda #Ekologia #Puszcza #SerceKarpat #WWF #RatujmySerceKarpat

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)