Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

70-ta rocznica POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA

Redaktor admin on 11 Grudzień, 2018 dostępny w Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do „spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium”.

Jeżeli gdziekolwiek i kiedykolwiek wyrzekniemy się istotnych dla ludzkości wartości, to wszyscy będziemy zagrożeni. Stoimy na rozstaju dróg. Ataki na prawa człowieka, czerpanie korzyści z wyzysku i nawoływanie do nienawiści ograniczają wolność i równość ludzi na poziomie krajowym, regionalnym i na całym świecie. Potrafimy i musimy temu zapobiec.

Musimy bronić swoich praw i praw innych ludzi. Stać na to każdego z nas. Możemy na co dzień podejmować działania i opowiedzieć się za prawami chroniącymi nas wszystkich, za człowieczeństwem i dobrem wszystkich ludzi.

Więcej o Deklaracji – http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/70.-rocznica-powszechnej-deklaracji-praw-czlowieka

#PrawaCzłowieka #HumanRights #ONZ

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)