Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Koło ratunkowe UE dla Państw bez euro

Redaktor admin on 20 Luty, 2019 dostępny w Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Chciałoby się, żeby Polska weszła do strefy wspólnej waluty! Na razie Unia rzuca nam koło ratunkowe :)

Jest porozumienie w sprawie tańszych płatności transgranicznych oraz bardziej sprawiedliwego przeliczania walut w UE. Parlament Europejski, Rada oraz Komisja Europejska chcą obniżenia kosztów transgranicznych płatności w euro na terenie całej UE! Uzgodnione przepisy wprowadzą też pełną przejrzystość przeliczania walut przy dokonywaniu płatności kartą. Dzięki nowemu rozporządzeniu koszty przeliczania walut staną się w pełni przejrzyste i porównywalne, co umożliwi konsumentom zaoszczędzenie pieniędzy podczas podróży lub zakupów za granicą.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych powiedział: Dzięki temu porozumieniu mieszkańcy państw członkowskich spoza strefy euro także będą mogli czerpać z oferowanych przez tę walutę korzyści takich jak tanie transakcje w euro wykorzystujące wysoce wydajną infrastrukturę płatności w tej walucie. Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem pobudzą konkurencję w sektorze usług związanych z przeliczaniem walut, a także umożliwią Europejczykom łatwe sprawdzenie i porównanie opłat za przeliczenie walut przy płatnościach kartą za granicą lub przy wykonywaniu elektronicznych przelewów do państw UE o innej walucie.

Do tej pory koszty płatności transgranicznych w euro w państwach członkowskich, w których obowiązują inne waluty, w tym w Polsce, mogły wynosić nawet 20 euro, podczas gdy odpowiadające im płatności transgraniczne inicjowane w państwach członkowskich należących do strefy euro były bliskie lub nawet równe zeru. Uzgodnione przepisy pozwolą konsumentom i przedsiębiorstwom spoza strefy euro w pełni czerpać korzyści z jednolitego rynku oraz z wydajnej infrastruktury płatniczej w euro przy dokonywaniu przelewów, wypłatach gotówki i płatnościach za granicą w tej walucie. Wszystkie płatności w euro poza strefą euro (w granicach UE) będą kosztować tyle samo, ile płatności krajowe w miejscowej walucie urzędowej. Oznacza to, że opłaty za płatności transgraniczne w euro będą bliskie albo nawet równe zeru.

Brawo Unia Europejska. To nasze miejsce do życia!

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)