Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

25 000 zł na 25 lecie CPK

Redaktor admin on 12 Marzec, 2019 dostępny w Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

„25 000 zł na 25-lecie Centrum Praw Kobiet” – „akcja zbiórkowa” na FB zainicjowana 8 marca (dniu ważnym i symbolicznym) przez Fundację Centrum Praw Kobiet.

Wydarzenie znajduje się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/donate/2172065709723940/

8 marca to nie tylko Dzień Kobiet, ale także ważna data dla samej Fundacji. To wówczas w 1994 roku powstał projekt jej powołania. Założycielce Fundacji przyświecała idea zapewnienia, aby prawo i praktyka jego stosowania rzeczywiście gwarantowały równe traktowanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i osobistym. Szybko okazało się jednak, że równie ważna jest konkretna pomoc dla kobiet: prawna, psychologiczna, praktyczna, bezpieczne schronienie. Bite i maltretowane kobiety są często osamotnione w walce o swoją godność, swoje bezpieczeństwo i prawa, a pomoc specjalistyczna nie jest łatwo dostępna.
Centrum Praw Kobiet zmieniło i nadal zmienia świadomość społeczną oraz niektóre przepisy prawa. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Jak pokazał przykład opublikowanego niedawno rządowego projektu nowelizacji do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, musimy zachować czujność i stać na straży praw kobiet.

Jak możemy się dowiedzieć ze strony zbiórki – działalność Fundacji, szczególnie w ostatnich latach, z uwagi na ograniczony dostęp do dotacji publicznych, opiera się w dużym stopniu na wolontariacie i darowiznach. Dlatego też liczą na Naszą pomoc i wsparcie, aby mogli dalej pomagać zgłaszającym się do Nich kobietom i ich dzieciom. Liczy się każda złotówka. Razem możemy zrobić więcej! Razem możemy zapewnić bezpieczeństwo większej liczbie kobiet i ich dzieci.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)