Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Tarcza do naprawy. Senator Szejnfeld zgłasza poprawki.

Redaktor admin on 13 Maj, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Tarcza 3, jeśli byłaby dobrą ustawą, to rząd jeszcze w trakcie pracy nad nią nie informowałby z góry, że pracuje już nad tzw. Tarczą 4. – uważa senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, który w Senacie złożył poprawki poprawiające ustawę rządową.

W dniu 13 maja br., Senat RP pracował nad projektem ustawy tzw. „Tarcza 3.”. Większość senatorów skrytykowała projekt jako mało istotny z punktu widzenia potrzeb walki z negatywnymi skutkami epidemii.

To nie jest ustawa mająca na celu pomoc gospodarce, przedsiębiorcom, służbie zdrowia, czy w końcu pracownikom. To jest ustawa do załatwienia interesików rządu, ukrywanych pod szyldem walki z COVID-19. Większość bowiem zapisów dotyczy spraw nie związanych z walką z epidemią – zaznaczył w swojej opinii senator Adam Szejnfeld. Jako przykłady podał propozycje zmian w Prawie łowieckim, Prawie telekomunikacyjnym, w przepisach ustawy o kinematografii, o dowodach osobistych, o nieodpłatnej pomocy prawnej, o służbie cywilnej czy tych dotyczących Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Senator Adam Szejnfeld zgłosił jednocześnie poprawki do ustawy rządowej, między innymi dotyczące przewoźników autobusowych, którym „bankructwo zagląda w oczy” z uwagi na zapaść w przewozach publicznych, w tym także w związku zamknięciem szkół, co wiąże się z zaprzestaniem przewozów uczniów.

Innym problemem zaproponowanym do poprawy przez senatora z Wielkopolski jest sytuacja podmiotów działających w galeriach handlowych. Mianowicie w wielu przypadkach najemcy byli różnie traktowani przez wynajmujących ze względu na rodzaj działalności, co nie powinno mieć miejsca.

Bardzo ważną poprawką jest propozycja rozszerzenia prawa do skorzystania z instrumentów wsparcia przez przedsiębiorstwa, które powstały po 1 stycznia 2020 roku. One bowiem nie mają „historii” obrotów, co obecnie eliminowało je z możliwości ubiegania się o pomoc państwa. Brak wsparcia mógłby powodować natomiast masowe bankructwa w tej grupie nowo powstałych przedsiębiorstw.

Podobnie istotną poprawką jest zmiana przepisów dotyczących zwolnienia z ZUS. Chodzi o to, że rząd nie przewidział takiej oczywistości, że jeśli wprowadza zwolnienie z obowiązku uiszczania składek na ZUS od kwietnia, a ustawę wprowadza do Senatu w maju, to przepisy powinny uwzględniać ten fakt. W przeciwnym razie zwolnienie byłoby tylko iluzoryczne i zostało na papierze. Poprawka senatora Szejnfelda naprawia ten błąd.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, Plac Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)