Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

27 maja. Dzień Samorządu Terytorialnego.

Redaktor admin on 27 Maj, 2020 dostępny w Wydarzenia. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

27 maja 1990. Dzisiaj obchodzimy XXX-lecie pierwszych wyborów do Rad Gmin. Jako Burmistrz tej pierwszej, wspaniałej kadencji, a dzisiaj senator, przesyłam wszystkim samorządowcom, podziękowania za pracę przez te trzydzieści lat na rzecz wolnej, demokratycznej i samorządnej Polski. Dołączam zarazem serdeczne pozdrowienia i najlepsze życzenia dla obecnych radnych wszystkich szczebli, dla wójtów, burmistrzów, starostów, marszałków i ich zastępców oraz dla wszystkich działaczy i pracowników samorządowych. Wspaniale realizujecie swoje zadania na rzecz polskich Małych Ojczyzn. Brawo!

#samorząd #XXXLatSamorządu #XXXLecieSamorządności #Demokracja #MałeOjczyzny #Wybory1990 #27Maja

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)