Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Wspólny europejski rynek, to wspólna europejska wartość.

Redaktor admin on 12 Sierpień, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Senator Adam Szejnfeld jako sprawozdawca przedstawił dzisiaj Senatowi sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz wskazaniu organu prowadzącego punkt kontaktowy do spraw produktów.

Omawiana przez senatora Adama Szejnfelda ustawa ma służyć odpowiedniemu stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. Rozporządzenie to ma za zadanie wzmocnić funkcjonowanie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej oraz przyczynić się do ograniczenia barier w swobodnym przepływie towarów.

Wspólny europejski rynek, to wspólna europejska wartość – uważa senator Szejnfeld, który już wcześniej, także jako poseł do Parlamentu Europejskiego, pracował i działał na rzecz tak ważnych dla nas wszystkich zasad, jakimi są swoboda przepływu towarów, usług i kapitału.

Ustawa, o której mowa reguluje w prawie polskim zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów tego rozporządzenia, w tym wskazuje upoważnione organy administracji publicznej, maksymalną wysokość możliwych do stosowania kar oraz warunki i zasadny ostatecznego ich ustalania, a także wyznacza organy właściwe do prowadzenia punktu kontaktowego do spraw produktów (PCP). Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności pracowała nad omawianą ustawą w dniu 10 sierpnia 2020r. i przyjęła tę ustawę jednogłosie. Głosowanie w Senacie nad tą ustawa planowane jest na 13 sierpnia br.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, pl. Konstytucji 3 Maja 7/4

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.comPoselSzejnfeld

www.twitter.comszejnfeld

www.instagram.com

www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)