Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Welconomy Forum – Toruń 2020

Redaktor admin on 8 Wrzesień, 2020 dostępny w Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

W województwie Kujawsko Pomorskim od ponad 15 lat.

Stowarzyszenie„Integracja i Współpraca” zostało założone w 2000 roku. Kontynuuje tradycje organizacji konferencji gospodarczych, zainicjowanych przez Stowarzyszenie FORUM POLSKA – ZACHÓD, odbywających się w Międzyzdrojach w latach 1996 – 2000.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą władz - miasto Toruń.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

-     promocja procesu integracji europejskiej oraz współczesnych trendów cywilizacyjnych
-     wspieranie procesów dialogu ipojednania
-     tworzenie płaszczyznywieloaspektowej dyskusji i wymiany poglądów
-     poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów politycznych i gospodarczych w kraju i na świecie
-     wspieranie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu
-     promocja osiągnięć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej
-     integracja środowisk wiejskich ze środowiskami miejskimi, a więc przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Celem Welconomy jest łączenie różnych środowisk biznesowych, naukowych oraz politycznych, aby podczas wspólnych obrad odnaleźć najlepsze rozwiązania dla polskiej gospodarki. Różnorodność podejmowanych tematów sprawia, że każdy uczestnik ma możliwość wyboru interesującego dla siebie zagadnienia.

W trakcie Welconomy można spotkać wielu znamienitych uczestników. Są to eksperci, przedstawiciele rządu, samorządów, politycy, przedstawiciele nauki, przedsiębiorcy, a także dziennikarze reprezentujący wszystkie rodzaje dostępnych środków informacji.

Tegoroczne Welconomy będzie podzielone na dwie części, konferencyjną i warsztatową. Dyskusje będą prowadzone w ramach około 40 paneli tematycznych. Wzorem lat ubiegłych zostanie poruszona tematyka międzynarodowa. Rozważać będziemy nad problematyką związaną z zagrożeniami dla polskiej gospodarki oraz sytuację we Wspólnocie Europejskiej. Osobny blok przeznaczony będzie wsparciu działalności firm w rozwoju na rynkach perspektywicznych.

Welconomy daje możliwość nawiązania nowych kontaktów, co może zaowocować podpisywaniem w przyszłości korzystnych kontraktów handlowych. Tradycyjnie, to także okazja przyznania nagród osobom i firmom zasłużonym dla polskiej gospodarki. Poznamy laureatów nagród przyznanych przez twórców Welconomy. Ponownie zostanie wręczona nagroda Szmaragd Welconomy dla osoby, która swoją działalnością budzi wielkie nadzieje dla rozwoju naszego kraju. Po raz drugi zostanie przyznana nagroda Ambasadora Welconomy w kategorii “Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”, w dwóch podkategoriach tj. “Firma” oraz “Samorząd” w ramach letniej działalności Stowarzyszenia “Integracja i Współpraca”.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)