Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Szacunek do Konstytucji.

Redaktor admin on 30 Wrzesień, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Chodzi o szacunek do praw obywatelskich, chodzi o szacunek do prawa własności, chodzi o szacunek do Konstytucji – tak zaczął swoje wystąpienie senator Adam Szejnfeld, który zaprezentował w Sejmie senacki projekt zmiany ustawy Prawo Łowieckie. Chodzi też o to, żeby skutki były wiązane z przyczynami, a nie były od nich oderwane – dodał senator Szejnfeld.

Prezentacja projektu ustawy nowelizującej ustawę Prawo łowieckie, uchwalonej przez Senat, nastąpiło w I czytaniu podczas posiedzenia połączonych sejmowych Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa. Chodzi o rekompensaty, które powinny być wypłacane właścicielom i posiadaczom gruntów także wtedy, gdy nie zgodzą się na budowę urządzeń zabezpieczających przed szkodami. Zaproponowana prze senatora Adama Szejnfelda senacka zmiana przepisów ma na celu dostosowanie przepisów do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepisy Prawa łowieckiego w sprawie odszkodowań za niezgodne z Konstytucją.

Przedstawiony projekt poszerza prawo do odszkodowania za szkody łowieckie także w przypadkach, gdy właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, który domaga się odszkodowania od Koła Łowieckiego za szkody wyrządzone przez zwierzynę, odmówił zgody na budowę urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających wyrządzonym szkodom, jeżeli… te szkody nie pozostawały w związku przyczynowym z odmową takiej zgody – tłumaczył senator Adam Szejnfeld – w obecnym natomiast stanie prawnym, w takim przypadku odszkodowanie rolnikowi nie przysługuje – dodał.

Warto przypomnieć, iż za szkody łowieckie odpowiada zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, a zgłoszone szkody szacuje specjalny Zespół, w skład którego wchodzą nie tylko przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego i Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ale też samego poszkodowanego, czyli właściciela albo posiadacza gruntów rolnych. Od ustaleń Zespołu można odwołać się do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a jeśli i decyzja Nadleśniczego nie zostaje zaakceptowana, to od tej decyzji przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu – tłumaczył senator Ziemi Pilskiej odpowiadając na pytania posłów.

W posiedzeniu połączonych Komisji udział wziął Edward Siarka, wiceminister Klimatu i Środowiska, który poparł senacki projekt ustawy prezentowany przez senatora z Wielkopolski. Połączone Komisji przyjęły projekt większością głosów 52 „za” i 1 „przeciw”, który w takim razie trafi do II czytania na forum plenarnym Sejmu.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatora Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

#PrawoŁowieckie #Polowanie #ZwiązekŁowiecki #GruntyRolne #LasyPaństwowe #Właściciel #Dzierżawca #PrawaObywatelskie #PrawoWłasności #Sejm #Senat #PierwszeCzytanie #Ustawa #Legislacja

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)