Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Życzliwość, szacunek, przyjaźń…

Redaktor admin on 12 Październik, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Życzliwość, szacunek, przyjaźń…, to są wartości, które, poza zdobywaniem kompetencji naukowych i zawodowych, przyswajają uczestnicy programu Unii Europejskiej – Erasmus. Korzystajcie tego wspaniałego programu poszerzającego horyzonty i pokonujące granice, nie tylko państw i narodów, ale i te własnych ograniczeń – mówił na inauguracji nowego roku akademickiego w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, Adam Szejnfeld, dzisiaj senator RP, a wcześniej Ambasador Parlamentu Europejskiego na Polskę, w zakresie Erasmusa Dla Młodych Przedsiębiorców.

W Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile znów zabrzmiało Gaude Mater Polonia. Senator Adam Szejnfeld, wraz z Rektorem, Radą Uczelni oraz jej Senatem miał zaszczyt uczestniczyć i zainaugurować rok akademicki 2021/2022. Uroczystość odbyła się w Audytorium Maximum należącej PUSS w Pile.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Kształci specjalistów na kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i społecznych. Przez 22 już lat, Uczelnia rozwijała się w zakresie infrastruktury, jak i oferty dydaktycznej. Prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadając na dynamiczne przemiany rynku pracy. Co więcej, w programie studiów znajdują się wielomiesięczne praktyki. Umożliwia to studentom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych – tak wysoce cenionych przez pracodawców.

Uczelnia oferuje studia na 12 kierunkach i 27 specjalnościach technicznych, medycznych i społecznych, prowadzonych również na poziomie studiów magisterskich.
W roku 2000 zajęcia odbywały się w 2 budynkach, obecnie kampus akademicki ma imponujący kształt – 9 budynków dydaktycznych, w których znajdują się m.in.: Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Fizjoterapii, Audytorium Maximum, warsztaty techniczne, czy hala sportowa. Jednym z ważniejszych obszarów rozwoju Uczelni jest współpraca międzynarodowa. Realizowane przez ostatnie lata umowy z 39. uczelniami partnerskimi, dają obecnie możliwości odbycia części studiów w 19 krajach. O skali przeobrażeń Uczelni świadczą przede wszystkim absolwenci, których liczba sięga dzisiaj 14 tysięcy. Są oni doskonale przygotowani do dalszych studiów, a nade wszystko jako wysokospecjalistyczna kadra, do pracy na stanowiskach inżynierskich, medycznych, ekonomicznych i nauczycielskich – co potwierdzają niezależne rankingi krajowe oraz sami pracodawcy.

Uroczystość inauguracji, uświetnił wykład inauguracyjny dr hab. Piotra Chomczyńskiego prof. PUSS nt. „Modus operandi latynoamerykańskich organizacji przestępczych na przykładzie meksykańskich karteli narkotykowych”

***

Gaude Mater Polonia, w tłumaczeniu na język polski tytuł brzmi Raduj się, Matko Polsko. Śpiewało ją rycerstwo polskie po odniesionym zwycięstwie. Później pieśń towarzyszyła uroczystościom narodowym. Pierwsza zwrotka, w czterogłosowym opracowaniu Teofila Klonowskego jest obecnie śpiewana podczas inauguracji roku akademickiego, zamiennie z pieśnią Gaudeamus igitur.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatora Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)