Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Praca organiczna w Wielkopolsce.

Redaktor admin on 13 Październik, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Praca organiczna, to w Poznaniu, to w Wielkopolsce od dekad sposób na budowanie zorganizowanego społeczeństwa i rozwijającej się gospodarki. Idee
te kultywuje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Podczas spotkania z prezydentem dr Marianem Królem senator Adam Szejnfeld rozmawiał o kolejnych
wspólnych przedsięwzięciach mających realizować te cele. Zapoznał się też z ostatnimi wydawnictwami Towarzystwa, mianowicie z publikacją “Wybitne
postaci pracy organicznej” oraz z dwoma tomami dzienników prezydenta Towarzystwa.
****
Praca organiczna – Jest to działanie na rzecz rozwoju gospodarczego
ludności. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm -
tak jak dla właściwego funkcjonowania organizmu niezbędne jest zdrowie
wszystkich organów, tak dla dobra społeczeństwa potrzebny jest równomierny
rozwój wszystkich jego warstw i dziedzin życia. W związku z tym zaapelowali
do ludzi: “bogaćcie się” i sformułowali liberalne hasło “rozumnego egoizmu”.
Sądzili, że należy pomnażać osobisty majątek, a przy tym tworzyć miejsca
pracy dla uboższych. Organicznikami byli przemysłowcy, kupcy, bankierzy i
właściciele majątków ziemskich, gospodarujący w warunkach kapitalistycznych.
Idea ma swoje korzenie w okresie po 1793 r., kiedy to w rezultacie
postanowień drugiego układu rozbiorowego Wielkopolska włączona została w
granice państwa pruskiego. To wtedy pojawiła się ta zupełnie nowa koncepcja
walki o przetrwanie narodowe i prowadzenie przygotowań do kolejnej walki.
Nazwano to (Jan Koźmian dopiero w 1848 r.) pracą organiczną.

#PracaOrganiczna #PracaOdPodstaw #ZrównoważonyRozwój #Poznań #THC
#TowarzystwoHipolitaCegielkiego #SenatorSzejnfeld #Szejnfeld #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)