Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

„Teraz Polska” – Konkurs Rozstrzygnięty!

Redaktor admin on 22 Kwiecień, 2023 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

W sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego obradowała Kapitula Konkursu „Teraz Polska” Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, która rozstrzygnęła wyniki 33. edycji Konkursu. W obradach, które prowadził prof. dr hab. Michał Kleber, uczestniczył m.in senator Adam Szejnfeld.

Godło „Teraz Polska” jest prestiżową nagrodą z ponad już 30-letnią tradycją. Ten znak, to jedna z najsilniejszych obecnie marek w kraju, która łączy w sobie takie wartości, jak najwyższą jakość produktów i usług oraz polskie pochodzenie – podkreśla senator Adam Szejnfeld, członek Kapituły związany z jej działalnością niemalże od początku powstania projektu „Teraz Polska”.

Obrady Kapituły poprzedziła praca Branżowych Komisji Ekspertów, które po przeprowadzeniu ocen jakości, zdecydowały o zakwalifikowaniu do ścisłego finału Konkursu 43. firmy. Ostatecznie, o zdobycie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” ubiegały się: 23 produkty, 14 usługi oraz 6 innowacji. Wśród nominowanych do nagrody znalazły się przedsiębiorstwa z wielu branż, m.in. budowlanej, maszynowej, spożywczej, informatycznej, finansowej, medycznej, elektrotechnicznej czy edukacyjnej. Nie zabrakło oczywiście także innowacji. Wszystkie zgłoszenia łączy wysoka jakość i polskie pochodzenie. Kapituła spośród zweryfikowanych zgłoszeń w tajnym głosowaniu wyłoniła laureatów, których poznamy w dniu 29 maja br. podczas Wielkiej Gali „Teraz Polska”, która odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Warto podkreślić, iż wszystkie wnioski zgłoszone do tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska” zanim trafiły pod obrady Kapituły Konkursu wcześniej zostały przekazane do ocen w Branżowych Komisjach Ekspertów, które przeprowadziły weryfikację przyjętych zgłoszeń. Branżowe Komisje Ekspertów składają się z przedstawicieli takich instytucji jak:

1. Centralny Instytut Ochrony Pracy
2. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
3. Centrum Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny
4. Centrum Opakowań COBRO – Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny
5. Centrum Włókiennictwa– Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łódzki Instytut Technologiczny
6. Instytut Chemii Przemysłowej
7. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
8. Instytut Kolejnictwa
9. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
10. Instytut Techniki Budowlanej – Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych
11. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
12. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie
13. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
14. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
15. Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji
16. Polski Rejestr Statków
17. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Katedra Meblarstwa
18. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
19. Wojskowa Akademia Techniczna
20. Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
21. Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW – Katedra Żywności Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa
22. Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
23. Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
24. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Warszawskiej
25. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej

Ostateczne opracowanie wyników ocen Branżowych Komisjach Ekspertów dokonało Kolegium Ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. prof. dr hab. Franciszek Świderski, dr inż. Ołeksij Kopyłow, dr Jerzy Małkowski, Małgorzata Skwarek-Kołtunowicz i dyr. Michał Lipiński.

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

www.tiktok.com/@szejnfeld

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)