Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Aleksandra Łukomska-Smulska.

Redaktor admin on 29 Czerwiec, 2023 dostępny w Sylwetki. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Doświadczona przedsiębiorczyni, społeczniczka. Prowadzi bardzo szeroko zakrojoną poza biznesową działalność społeczną na rzecz pobudzania przedsiębiorczości wśród kobiet, ich wspierania i promowania. W dniu 10.10.2022 r. została wybrana do Zarządu Stowarzyszenia Pomorskich Pośredników w obrocie nieruchomościami – z siedzibą w Gdyni.
Za swoją działalność 3-krotnie już, bo w 2012, 2017 i 2018 roku, została otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce.
Angażuje się głównie w mentoring na rzecz pań, które zdecydowały się założyć własne firmy i w ten sposób osiągnąć rzecz bezcenną – niezależność finansową.
Od 2001 roku działa w Stowarzyszeniu Europejska Unia Kobiet Sekcja Polska (EUK) będąc wiceprzewodniczącą sekcji Polska. Jest jednocześnie przewodniczącą oddziału toruńskiego EUK. Główne cele stowarzyszenia to edukacja, wspieranie, promowanie kobiet, ale przede wszystkim wspólne budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Za te działania została wyróżniona przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotra Całbeckiego. Została także odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2015 roku.
Poza wspomnianą działalnością, założyła również Fundację „Women”, która swoją działalnością obejmuje kobiety z obszarów wiejskich i szeroko zakrojoną aktywizacją w zakresie przedsiębiorczości kobiet z regionu kujawsko-pomorskiego.
Aktywnie działa na rzecz rzecz III sektora pozarządowego miasta Torunia, której przewodniczy. Za swoją aktywność otrzymała m. in. tytuł Kobieta Roku 2010 miasta Torunia, a także Złota Kareta czytelników dziennika „Nowości”, tytuł Osobowość Roku 2017 miasta Torunia w kategorii praca społeczna i charytatywna, Nagroda Prezydenta m. Torunia w kategorii Przedsiębiorczość i Ekonomia Społeczna. Nagroda Marszalka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za całokształt działań zawodowych i społecznych w regionie – rok 2022.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)