Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Senator Szejnfeld odznaczył w Poznaniu Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Redaktor admin on 29 Wrzesień, 2023 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Aula Nova, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Tu tutaj podczas Gali senator Adam Szejnfeld wręczył dr Marianowi Królowi, prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Wielki Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Odznaczenie zostało przyznane z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz 210. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego.

W dzisiejszych czasach niszczenia autorytetów, podważania szczytnych idei i braku szacunku dla codziennej pracy trzeba doceniać ludzi oraz organizacje, które nadal niosą te wartości na swoich sztandarach. Szczególnie ważne jest to u nas, w Wielkopolsce, gdzie kult dla pracy organicznej, dla pracy u podstaw oraz szacunek dla pozytywizmu niestety także z wolna się zaciera. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest jednym z tych najbardziej wybitnych, które ciągle dba o krzewienie wiedzy oraz promocję, także wśród młodych, tych wspaniałych, wielkopolskich wartości. Głową, sercem i duszą tego Towarzystwa jest dr Marian Król, i to jemu szczególnie dziękuję za minione dekady pracy i aktywności. Na jego ręce składając Medal Senatu RP dziękuję też wszystkim, którzy tworzyli w przeszłości i działają aktualnie w Towarzystwie kultywując nie tylko pamięć o Hipolicie Cegielskim, ale również i o pracy organicznej – mówił w swoim przemówieniu senator Adam Szejnfeld.

Warto przypomnieć, że Adam Szejnfeld od wielu już lat ściśle współpracuje z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego w wielu jego inicjatywach. Jednym z najbardziej spektakularnych była budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, kiedy to senator Adam Szejnfeld był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika. Przypomniał o tym w swoim przemówieniu prezydent Marian Król. Za swoją działalność na rzecz pracy organicznej oraz całego ruchu pozytywistów Adam Szejnfeld w minionych latach uhonorowany był Medalem Hipolita Cegielskiego za działania na rzecz krzewienia pracy organicznej, otrzymał także statuetkę Złotego Hipolita za aktywne działania na rzecz polskiej gospodarki i upowszechniania wielkopolskich wartości.

Podczas Wielkiej Gali 25-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbył się wspaniały koncert orkiestry i chóru, a gwoździem programu było prapremierowe wykonanie specjalnie na tę okoliczność stworzonej kantaty pt.: „Kalejdoskop źródła”, której autorem muzyki jest pani Alina Kubik, a twórcą słów pan Dominik Górny. Kantata uzyskała patronat honorowy Światowego Projektu „Poezja Dla Kultury Godności” oraz „Krystian Zawada Artist”. Forma tego wspaniałego utworu jako rodzaj sztuki wokalno-instrumentalnej i rozbudowanej, podkreślał podczas wydarzenia uniwersalność i różnorodność patrzenia na ideę pracy organicznej oraz jej wydźwięk dla życia społecznego.

Jak podsumował Galę dr. Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego – rok 2023, w kontekście etosu pracy organicznej, jest dla Wielkopolski szczególnie ważny. Prezydent podziękował senatorowi Adamowi Szejnfeldowi za długoletnią, bardzo dobrą współpracę oraz zgromadzonym i zaangażowanym w działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Praca organiczna to istota przeżywania tradycji w naszym regionie – mówił dr. Marian Król.

Kamila Łańska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.tiktok.com/@szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)