Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Atak na działkowców? Znów?

Redaktor admin on 20 Listopad, 2023 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Senator Adam Szejnfeld spotkał się działaczami Polskiego Związku Działkowców, prezesem Okręgu PZD w Pile, panem Marianem Praczykiem oraz z wiceprezes Okręgu PZD, panią Marią Fojt. Tematem rozmowy było przedstawienie przez działaczy PZD problemów, jakie dla terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą nowe zapisy projektu rozporządzenia o sposobie przygotowania planu ogólnego gmin.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Technologii do uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych ustaw z dnia 7 lipca 2023 roku, przewiduje 13 stref planistycznych, ale… tylko w 2 strefach uwzględniono tereny ogrodów działkowych. To dramatycznie groźne dla ROD. Prezesi przekazali senatorowi Szejnfeldowi również stanowiska w tej sprawie Związku oraz pisma Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców informujące Ministra o problemach z propozycjami uwzględnienia we wszystkich strefach klimatycznych ogrodów działkowych.

- Mają rację! – podsumował postulaty działaczy PZD senator Adam Szejnfeld, który od lat popiera i wspiera funkcjonowanie oraz rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W minionej kadencji Senatu skutecznie składał np. poprawki dotyczące działkowców i ROD, w tym te dotyczące objęcia Ogrodów specjalną taryfą cen za energię elektryczną w czasach radykalnych wzrostów kosztów używania źródeł energii.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)