Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

DZIEDZICTWO NARODOWE, a wojny, terroryzm, kataklizmy…

Redaktor admin on 6 Czerwiec, 2024 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Senator Adam Szejnfeld wziął udział w II Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa „KOBED” pt. „Dziedzictwo kulturowe w konflikcie zbrojnym”. Uczestnicy Kongresu, wśród których byli także m.in. Jerzy Federowicz, senator RP oraz Elżbieta Achinger, I Wicewojewoda Małopolska, obradowali na Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Organizatorem Kongresu jest Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa we współpracy z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Zamkiem Królewskim na Wawelu oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a pomysłodawczynią, sercem i duchem Kongresu jest Pani dr Katarzyna Góralczyk.

Ważne jest, abyśmy wspólnie wypracowywali skuteczne strategie ochrony dziedzictwa kulturowego w czasie konfliktów zbrojnych – ale nie tylko, także w każdym przypadku innego zagrożenia, też i tego którego źródłem jest nie tylko człowiek, ale i natura – a Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa, to doskonała okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, wypracowania nowych rozwiązań i budowania współpracy między różnymi sektorami. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom możemy skuteczniej chronić nasze wspólne dziedzictwo i ocalić je dla przyszłych pokoleń – ocenia senator Adam Szejnfeld, który wystąpił do Premiera Donalda Tuska w sprawie pilnego przygotowania i uchwalenia ustawy o obronie cywilnej, której jednostki powinny być jednym z elementów całego systemu także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Trzeba pamiętać, iż nie tylko wojna jest zagrożeniem dla obywateli i naszego mienia, w tym dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Można w tym zakresie wskazać choćby na różnego rodzaju klęski żywiołowe, radykalne zmiany klimatu, pojawianie się huraganów, trąb powietrznych, radykalnych skoków temperatury, powodzi przeplatanych z suszami, pożary ogromnych rozmiarów, poważne awarie techniczne i technologiczne, ataki terrorystyczne… Wszystkie one wymagają odpowiedniego działania państwa w celu ochrony tak pojedynczych obywateli i ich mienia, narodowych zabytków i dziedzictwa kulturowego, jak i całego państwa, jego gospodarki i społeczeństwa. To natomiast powoduje konieczność radykalnej zmiany nie tylko postrzegania zadań obrony cywili, ale i podejmowania inicjatyw legislacyjnych – uważa senator Adam Szejnfeld.

W bieżącym roku przypada 70. rocznica podpisania Konwencji Haskiej z 1954 roku o ochronie dóbr kulturalnych w czasie konfliktu zbrojnego. Dlatego celem tegorocznej edycji Kongresu „KOBED” była prezentacja możliwości ochrony dóbr kultury w obliczu współczesnych zagrożeń kryzysowych, w tym m.in. konfliktów zbrojnych.
Tematami paneli, dyskusji, warsztatów i szkoleń były m.in.:

1. Prawo ochrony dziedzictwa kultury w konflikcie zbrojnym, 2. Dziedzictwo niematerialne w konflikcie zbrojnym – aspekty ochrony, 3. Nowe bronie – nowe zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego, 4. Miasta historyczne UNESCO wobec wyzwania ochrony światowego dziedzictwa na wypadek konfliktu zbrojnego, 5. Interdyscyplinarność ochrony jako gwarant jej realizacji, 6. Dziedzictwo podwodne wobec działań zbrojnych – kontekst ochrony, 7. Dziedzictwo kosmosu jako nowa przestrzeń ochrony? 8. Właściciele obiektów zabytkowych w konflikcie zbrojnym, 9. Bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w czasie trwania konfliktu zbrojnego, 10. Konflikt zbrojny a organy ochrony zabytków: wyzwania i zadania, 11. Konserwacja ratunkowa w czasie konfliktu zbrojnego, 12. Współczesne wyzwania dla ochrony i opieki nad dziedzictwem kulturowym, 13. Ochrona dziedzictwa kulturowego w trakcie konfliktu zbrojnego w świetle dotychczasowych doświadczeń, 14. Organizacje pozarządowe w planowaniu i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego w sytuacjach ekstremalnych, 15. Wspólnota lokalna – możliwości działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego dziedzictwa kulturowego, 16. Ochrona obiektów wielkogabarytowych w trakcie konfliktu zbrojnego, 17. Muzea, archiwa i biblioteki konflikcie zbrojnym – przygotowanie i organizacja ochrony.

Ważnym elementem wydarzenia było wręczenie nagrody Instytutu Bezpieczeństwa Dziedzictwa oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „KOBEDIAN” – Bezpieczny Zabytek, którą jest statuetka autorstwa pani konserwator Ewy Pańczyk z wyobrażeniem konika morskiego, odlanego z brązu i zakotwiczonego na kamiennej podstawie. Wybór ten nie jest przypadkowy, gdyż koniki morskie w wielu kulturach symbolizują moc i siłę. Statuetka ma stanowić impuls do śmiałej walki z przeciwnościami i zagrożeniami oraz do wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Takie cechy potrzebne są każdemu, kto nieprzerwanie, pomimo wielu napotykanych trudności, dokłada starań, by zapewnić ochronę i opiekę nad dziedzictwem kultury.
Statuetkę „KOBEDIANA”, którą wręczał m.in. senator Jerzy Federowicz, w tym roku otrzymali:
• Społeczny Komitet Ratowania Kościółka w Tłuczani.
• Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie.
• Nadkom. dr Marek Łuczak – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie.
• Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków w Warszawie.

- Kongres jest doskonałą platformą do wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami z różnych dziedzin. Dzięki takim inicjatywom możemy skuteczniej chronić dziedzictwo kulturowe. Ślady historii i wytwory kultury stanowią jeden z filarów tożsamości wszystkich narodów świata. Zachowanie tego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń jest dla nas wszystkich jedną z nadrzędnych misji – mówiła podczas otwarcia obrad Kongresu I wicewojewoda małopolska, pani Elżbieta Achinger.

Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa „KOBED”, to wyjątkowo ważny, ogólnopolski Kongres. To platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Eksperci i uczestnicy z różnych dziedzin – muzealnicy, konserwatorzy, prawnicy, przedstawiciele służb mundurowych, naukowcy, przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy – spotykają się, aby wspólnie dyskutować o ochronie dziedzictwa kulturowego Polski. Ochrona tego dziedzictwa to nie tylko bowiem nasz obowiązek, ale i ważna misja do spełnienia. – mówi senator Adam Szejnfeld.
W kongresie wzięło udział ponad 500 osób, większość stacjonarnie, ale byli także bardzo liczni uczestnicy biorący udział zdalnie. Głównie byli to właściciele, zarządcy oraz opiekunowie zabytków, pracownicy instytucji kultury, służb specjalnych, straży pożarnej i policji, służb konserwatorskich, a także politycy i samorządowcy, przedsiębiorcy i osoby oraz podmioty zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną ludności i obroną cywilną.

Dominika Kobiołka
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:
www.szejnfeld.pl
www.kobiecastronazycia.pl
www.facebook.com/Szejnfeld/
www.twitter.com/szejnfeld
www.instagram.com/szejnfeld/
www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld
www.tiktok.com/@szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)