Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

PPP – wróg czy przyjaciel?

Redaktor admin on 7 Czerwiec, 2024 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia odpowiedzi.

Adam Szejnfeld, obecnie senator, a wcześniej poseł i wiceminister gospodarki, jest ojcem i matką regulacji prawnych Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce – żartował mec. Tomasz Kroczyński rozpoczynając w imieniu organizatorów konferencji oraz Pani Kamili Król, VIII Forum Liderów PPP. Gościem honorowym Forum był senator Adam Szejnfeld, a tematem przewodnim było: „PPP a infrastruktura krytyczna”. Konferencja odbyła się w Warszawie w „Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego”.

Tegoroczna edycja Forum PPP poświęcona była infrastrukturze krytycznej w odniesieniu do przewag wynikających z zastosowania formuły PPP w zakresie jakości inwestycji, jej odporności i ewentualnego zarządzania kryzysowego. Eksperci opowiedzieli o niezbędnych partnerstwach i potencjalnych współpracach, podziale ryzyk, niezbędnych elementach inwestycji gwarantujących jej odporność, warunkach umowy i zarządzaniu.

PPP wiąże się z wieloletnim zobowiązaniem, co sprzyja budowaniu stabilnych relacji partnerskich i umożliwia realizację długofalowych strategii. Dzięki temu obie strony – sektor publiczny i prywatny – mogą skupić się na osiąganiu wspólnych celów bez obawy o krótkoterminowe wahania rynku czy różnice polityczne. Partnerzy prywatni wnoszą do projektu nie tylko niezbędne środki finansowe, ale również swoje bogate doświadczenie i fachową wiedzę. Pozwala to na optymalizację procesu realizacji inwestycji, podniesienie jakości usług oraz osiągnięcie wymiernych oszczędności tak po stronie państwa czy samorządu, jak i po stronie partnera prywatnego. Jest to zatem instrument optymalizacji efektów realizacji publiczne ważnych projektów przez podmioty prywatne – tłumaczy senator Szejnfeld.

- „Partnerstwo Publiczno-Prywatne, to najbardziej fascynujący instrument realizacji przedsięwzięć, tak w zakresie inwestycji, jak i świadczenia usług” – mówił w swoim wystąpieniu senator Wielkopolski Północnej. – „Współpraca publiczno-prywatna jest znakomitym sposobem na realizację celów publicznych, ponieważ zapewnia długoterminową współpracę, efektywność i oszczędności obu stron umowy”. Niestety, mija prawie piętnaście lat od wejścia w życie ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP), a dużych efektów wykorzystania tego świetnego instrumentu rozwoju nie widać. Kiedy w krajach Europy i świata wydaje się miliardy euro, funtów czy dolarów rocznie, to w Polsce przez te piętnaście lat zrealizowano jedynie około 180 projektów o wartości tylko ok. 10 mld zł. Mamy zatem sytuację, w której statystycznie tylko jeden projekt miesięcznie jest realizowany w kraju, który należy do największych w Europie mający jedną z największych dynamik rozwoju. Trzeba przyznać, że stan ten musi budzić nie tylko smutek i niepokój, ale i sprzeciw, zwłaszcza, że barierą nie są przepisy czy zasady i procedury, ale raczej nasza narodowa mentalność obudowana strachem przed reakcją władzy. W tej złej sytuacji godne pochwały są choć polskie samorządy. One to bowiem ratują honor kraju realizując aż 90 proc. wszystkich umów o PPP – mówił senator Adam Szejnfeld otwierając kolejną edycję Forum Liderów PPP.
- Gdyby zapomnieć o małej skali realizacji umów PPP, to zaznaczyć należy, że i struktura podejmowanych projektów nie jest optymalna. Dominują takie dziedziny jak: sport i turystyka, efektywność energetyczna, infrastruktura transportowa, gospodarka odpadami, czy gospodarka wodno-ściekowa. To oczywiście nie jest złe, tylko nie ulega wątpliwości, iż instrument PPP nadaje się także znakomicie do realizacji projektów związanych na przykład z budownictwem mieszankowym oraz ochroną zdrowia, a w tych ważnych nie tylko gospodarczo, ale i społecznie dziedzinach, nie mamy wiele znaczących przedsięwzięć PPP. Podobnie zresztą jest także i w zakresie infrastruktury krytycznej. – stwierdził senator Szejnfeld, gorący zwolennik Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, dodając: Niestety, zmiana władzy w ubiegłym roku nie zmieniła sytuacji. Oczywiście nie można się temu dziwić, bowiem samo przygotowanie projektu, to są miesiące a nawet lata, a cóż dopiero wdrożenie jego w życie. W bieżącym roku, w pierwszym kwartale nic się zatem nie zmieniło w statystykach. Zawarto tylko 4 umowy PPP o wartości ok. 27 mln zł oraz zidentyfikowano kolejnych tylko 6 postępowań o wartości ok. 156 mln zł. – mówił senator Wielkopolski Północnej.

W panelach Forum i dyskusjach udział wzięli m.in. mec. Tomasz Korczyński, Krzysztof Kwiatkowski, Senator RP, Natalia Olszewska, Lider Zespołu PPP Wydziału ds. Zarządzania Projektami Urząd Miasta Łodzi, Tomasz Kopiec, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Marcin Borek, Dyrektor Departamentu, PFR, Katarzyna Sobiech-Grabka, prof. SGH, Maciej Żywno, Wicemarszałek Senatu, Łukasz Wypych, Senior Investment Manager, Gulermak Heavy Industries Construction & Contracting, Joanna Sekuła, Senatorka RP, Anna Łopaciuk, Dyrektor Programu Infrastruktura Transport i Logistyka, BGK, Konrad Nowak, Prezes Zarządu MPEC Olsztyn.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ma istotne znaczenie w Europie Środkowej i Wschodniej, szczególnie w kontekście infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego, ze względu na swoje potencjalne korzyści. Dzięki PPP możliwe jest skuteczne wykorzystanie kapitału prywatnego do modernizacji i utrzymania kluczowej infrastruktury, co może zapewnić lepszą odporność na ewentualne zagrożenia wojenne lub kryzysy. Ponadto, partnerstwo z sektorem prywatnym może przyspieszyć procesy decyzyjne i wykonywanie działań, co jest kluczowe w sytuacjach nagłego zagrożenia lub konfliktu. Wreszcie, PPP może zapewnić lepszą jakość usług i infrastruktury, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania kryzysowego i odbudowy po zdarzeniach kryzysowych.

PPP, to nie wróg, to przyjaciel rozwoju, racjonalności i efektywności – podsumował Forum Senator Adam Szejnfeld.

Dominika Kobiołka
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile
64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.
e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com
tel. +48 602 738 542

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)