Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘reforma’

Projekty reform emerytalnych

Projekty reform emerytalnych

W dniu 20.04.2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym zostały przyjęte następujące dokumenty:

Projekty nowelizacji ustaw:

I. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży [...]

Poseł Adam Szejnfeld o reformie emerytalnej i miasteczku namiotowym

"> " />

Dłuższy czas pracy, czy wyższe podatki?…

Dłuższy czas pracy, czy wyższe podatki?…

W uchodzącej za socjalny wzorzec Szwecji rząd rozpoczął debatę publiczną nad podwyższeniem wieku emerytalnego do… 75 lat. Obecnie na pełną emeryturę Szwedzi muszą pracować do 67 roku życia, ale rząd stawia sprawę jasno – jeśli pracujący obywatele chcą marzyć o dostatnim życiu na starość, muszą pracować dłużej. Według szacunków, co drugi z nowonarodzonych Szwedów dożyje [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)