Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Polityka potrzebuje kobiet

Redaktor admin on 12 Wrzesień, 2011 dostępny w Promocja. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Zostaw komentarz do tego wpisu

Kobiety zagwarantowały sobie 35% miejsc na listach wyborczych. Prezydent podpisując  ustawę umożliwił kobietom większe szanse podczas wyborów do parlamentu, rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także do Parlamentu Europejskiego. Obecnie na listach wyborczych 35 procent miejsc musi należeć do kobiet, 35 procent do mężczyzn, a reszta miejsc może zostać obsadzona dowolnie. Bez spełnienia tych warunków lista nie zostanie zarejestrowana.

Kobiety w są potrzebne w Parlamencie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Parlament jest przecież miejscem, w którym zasiadają reprezentanci całego narodu, a przecież kobiety stanowią połowę naszego społeczeństwa. Bez nich każda ustawa narażona jest na ryzyko jednostronności,  szczególności w przypadku ustaw, których zapisy dotyczą właśnie kobiet.

Kobiety, które decydują się na udział w polityce bardzo często robią to z innych pobudek niż mężczyźni. Widzą one pewne rzeczy inaczej, bardziej prospołecznie. Kobiety i mężczyźni powinni wspólnie stanowić reprezentację społeczeństwa i wzajemnie się uzupełniać.

Szymon Galikowski

asystent posła Adama Szejnfelda

Komentarz

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)