Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Rząd na rzecz równouprawnienia

Redaktor admin on 14 Wrzesień, 2011 dostępny w Prasa. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Zostaw komentarz do tego wpisu

Na stronie internetowej Sejmu RP umieszczona została Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci. Druk Sejmowy przedstawiony zostanie w Sejmie 15 września br.

Druk Sejmowy numer 4591 przygotowany został przez Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na podstawie sprawozdań z działalności sporządzonych przez poszczególne resorty i wybrane instytucje centralne oraz działalności Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania w okresie od listopada 2007 roku do marca 2011 roku.

Informacja zawiera:

 • Diagnozę sytuacji w zakresie polityki na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć,
 • Informacje na temat regulacji prawnych,
 • Instytucje odpowiedzialne za realizacje polityki na rzecz równouprawnienia oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć,
 • Informacje o kobietach i mężczyznach na rynku pracy,
 • Udział kobiet w życiu publicznym,
 • Informacje o zdrowiu i edukacji,
 • Dane na temat przemocy w rodzinie i handlu ludźmi,
 • Informacje na temat działań rządu i poszczególnych resortów na rzecz równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć,
 • Projekty współfinansowane ze środków unijnych,
 • Planowane kierunki działań rządu w zakresie równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć,
 • Informacje na temat realizacji zapisów zawartych w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Całość informacji do wglądu pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/D89D0EADF5E92E0EC12578F00033D616/$file/4591.pdf

Szymon Galikowski

asystent posła Adama Szejnfelda

Komentarz

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)