Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Sekcja ‘Analizy’

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2012 na tle procesów w gospodarce światowej

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2012 na tle procesów w gospodarce światowej

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce w 2012 na tle procesów w gospodarce światowej
źródło – GUS

Raport She Figures 2012 Gender in Research and Innovation

Raport She Figures 2012 Gender in Research and Innovation

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pn. She Figures 2012 Gender in Research and Innovation opracowanym przez Komisję Europejską.
She Figures 2012 obejmuje najważniejsze dane obrazujące sytuację kobiet w sektorze naukowo-badawczym.
Plik do pobrania:
She-Figures-2012

Równość płci a zmiany klimatyczne

Równość płci a zmiany klimatyczne

Gender-Equality-and-Climate-Change-Report

Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji

Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym na zlecenie Instytutu Obywatelskiego raportem prof. Krystyny Szafraniec „Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji. O stylu politycznej obecności młodych”
Dojrzewający Obywatele Dojrzewającej Demokracji

Analiza dotycząca Szans i zagrożeń dla wielkopolskich MSP

Analiza dotycząca Szans i zagrożeń dla wielkopolskich MSP

WIELKOPOLSKIE_MSP_2012_v 1
WIELKOPOLSKIE_MSP_2012_v 2

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badań sondażowych UJ  „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.
Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia

Razem na zakupy

Razem na zakupy

Portal Money.pl przeprowadził ankietę dotyczącą roli kobiety i mężczyzny podczas zakupów. Przebadano około 10 tys. osób. Z odpowiedzi respondentów wynika, że wybór samochodu, czy komputera nie zawsze należy do mężczyzny. Często wybór zależy od opinii kobiety.
Panująca do tej pory opinia, jakoby kobieta w domu zajmuje się tylko uzupełnianiem lodówki w artykuły spożywcze wydaje się zmieniać. [...]

Kobiety w biznesie

Kobiety w biznesie

Profesjonalistki, menedżerki, liderki – to grono kobiet, zdobywających wysokie pozycje w strukturach nowoczesnych firm.
Przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę, że różnorodność i równowaga płci jest jednym z ważnych elementów budujących ich przewagę konkurencyjną. Potwierdzają to wyniki badań międzynarodowej organizacji Catalyst i naukowców Harvard University – firmy, w których obie płcie są reprezentowane w zarządzie i [...]

Rodzina w w świecie konsumpcyjnego kapitalizmu

Rodzina w w świecie konsumpcyjnego kapitalizmu

Dziś rodzice coraz bardziej starają się funkcjonować w tych światach, które dawniej były zarezerwowane wyłącznie dla samodzielnego funkcjonowania dzieci
Kooperacja w miejsce koegzystencji
Współcześnie jesteśmy w stadium przemiany. Wcześniej dzieci tworzyły swój własny świat, ale ingerencja rodziców była znacznie większa, zarówno jeśli chodzi o kontrolę, jak i wychowanie. Obecnie relacje między młodzieżą – wkraczającą w wiek, w [...]

Likwidacja “szklanego sufitu”

Likwidacja “szklanego sufitu”

Jak wynika z opublikowanego dziś sprawozdania Komisji Europejskiej, w ciągu ostatniego roku liczba kobiet w zarządach przedsiębiorstw wzrosła jedynie nieznacznie. Rok temu Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, wezwała do zastosowania wiarygodnych środków samoregulacyjnych (zob. MEMO/11/124).
Tylko jeden na siedmiu członków zarządu największych europejskich spółek to kobieta (13,7%). W porównaniu ze stanem z 2010 r. (11,8%) [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)