Maria Skłodowska - Curie “Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.”

Ignacy Paderewski “Droga do sukcesu pełna jest kobiet popychających swych mężów.”

Sekcja ‘Dom’

Wsparcie pracy kobiet

Wsparcie pracy kobiet

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 8 marca 2010 roku rozpocznie nabór wniosków dotyczących realizacji projektów na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach ogłoszonego konkursu można składać wnioski, które będą dotyczyć:
1. Wdrażania i upowszechniania rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego m.in. [...]

Dziewczyny na politechniki!

Dziewczyny na politechniki!

Poseł Adam Szejnfelda informuje, iż 12 kwietnia 2010 roku w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 1/3 odbędzie się konferencja „Dziewczyny na politechniki! 2010”, która, podobnie jak w latach ubiegłych, ma na celu zachęcanie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich, zwłaszcza na kierunkach technicznych. Akcja jest wspólnym projektem Konferencji Rektorów Polskich [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)